Prof. dr hab. inż. Andrzej Rybarczyk

note /search

Elektrotechnika - prąd, napięcie, obwody elektryczne - zadania

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 693
Wyświetleń: 5782

Zadanie 2.3  Sporządzić wykres wektorowy prądów i napięć w obwodzie przedstawionym na rys. 2.8.         Rys. 2.8.   Schemat obwodu do zadania 2.3    Rozwiązanie zadania 2.3  Wykres rozpoczyna się od prądu  I 3, dodając kolejno napięcia na  R 3 i  L 3, napięcie  UC 2 prąd  I c2,  prąd  I 1 oraz na...

Kolokwium z przedmiotu rachunek operatorowy

 • Politechnika Poznańska
 • Rachunek operatorowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

prof. P.P. Andrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 2 stron. Przykładowy zestaw na 2 kolokwium - lato 2008 Przedmiot: Rachunek operatorowy Studia Dzienne - Kierunek: Automatyka i Zarządzanie, Dla układu dyskretnego, którego schemat blokowy

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 2

 • Politechnika Poznańska
 • Rachunek operatorowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

prof. P.P. Andrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 4 stron.   Powered by xtoff ®              lalik.krzysztof@wp.pl  1  2.3 Zadania do rozwi ą zania    2.3.1    Korzystając  z  twierdzenia  o  przesunięciu  w  dziedzinie  zmiennej  zespolonej wyznaczyć transformaty funkcji    a)  t e t f t ω α co...

Zastosowanie przekształcenia Laplace'a

 • Politechnika Poznańska
 • Rachunek operatorowy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

prof. P.P. Andrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 10 stron. Zastosowanie przeksztaªcenia Laplace'a Przykªad 1 Rozwi¡» jednorodne równanie ró»niczkowe liniowe ¨ y(t) + 5 ˙y(t) + 6y(t) = 0 z warunkami pocz¡tkowymi y(0+) = a, ˙y(0+) = b. Rozwi¡zanie Dokonuj¡c transformacji Laplace'a, uzyskujemy s2Y...

Zadania z rozwiązaniami z elektrotechniki

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 847
Wyświetleń: 5789

prof. P.P. Andzrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 18 stron. Zadanie 2.3  Sporządzić wykres wektorowy prądów i napięć w obwodzie przedstawionym na rys. 2.8.         Rys. 2.8.   Schemat obwodu do zadania 2.3    Rozwiązanie zadania 2.3  Wykres rozpoczyna się od prądu  I 3, dodając kolejno napięcia...

Metoda operatorowa

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1505

  1    Podstawy Elektrotechniki - Stany nieustalone    II. Metoda Operatorowa      Zadanie o.1  Wyznaczyć prąd i2(t).       Po zastosowaniu przekształcenia Laplace’a          Io= R E 2   V( sL R Lio sL R Lio s E sL R sL R sL R + − + + = + ...

Rozwiązywanie obwodów elektrycznych - metoda potencjałów węzłowych...

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1827

    B     R   1       R   2    R   E   1       E 2       I   1       I   2       I       A       U   AB       Rozwiązywanie obwodów elektrycznych  Metoda potencjałów węzłowych      0 1 1 1 2 2 1 1 = = = = B V R G R G R G       I I I = + 2 1       ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G E V R E V I I R E V I ...

Metoda prądów obwodowych

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

  Metoda prądów obwodowych  (na podstawie wykładu dr hab. inż. M. Zielińskiego, prof. UMK)      Zamienić wszystkie rzeczywiste źródła prądowe na napięciowe.    Utworzyć ukła...

Obwody rozgałęzione. Prawa Kirchhoffa

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

Pierwsze prawo Kirchhoffa. Suma natężeń prądów wchodzących do węzła sieci elektrycznej jest równa  sumie natężeń prądów wychodzących z punktu węzłowego. Drugie prawo Kirchhoffa . Suma sił elektromotorycznych w oczku jest równa sum...

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 1

 • Politechnika Poznańska
 • Rachunek operatorowy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330

prof. P.P. Andrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 9 stron.   Powered by xtoff ®              lalik.krzysztof@wp.pl  1  PRZYKŁAD 1       RozłóŜ na ułamki proste następującą funkcję operatorową:    ) 3 )( 2 ( 4 3 ) ( 2 + + + − = s s s s s G...