Prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski

note /search

Metodyka UNIDO i Biznes Plan

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 7126

Metodyka UNIDO  Metodyka UNIDO - Przedinwestycyjna, inwestycyjna i operacyjna faza cyklu projektu.  Metodyka UNIDO - faza przedinwestycyjna.  • Faza przedinwestycyjna, która wiąże się z planowaniem projektu, obejmuje kilka etapów:  ◦ identyfikację możliwości inwestycyjnych (studium możliwości),  ...

Zarządzanie Projektem i metodyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2240

Zarządzanie Projektem.  Cel:  • Podaje się podstawowe pojęcia i opisuje proces zarządzania projektem.  • W szczególności omawia się organizację prac projektowych, dobór zespołu projektowego,  planowanie oraz kwestię wykonalności projek...

Projektowanie w sieciach

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

Projektowanie w sieciach.  Obszary pracy w sieciach.  • Jeśli chodzi o obszary aktywności człowieka, które są i mogą być efektywnie realizowane w  sieciach,  to można postawić twierdzenie, iż stopień efektywności pracy w sieci rośnie w zależności wzrostu  udziału (znaczenia) informacji w realizow...