Prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar - strona 3

Inżynieria genetyczna- wykład 9.3

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1715

Mutageneza z otrzymanie całego szeregu mutantów: 1. Mamy gen którego fragment odpowiada sekwencji kodującej reszty istotne dla aktywności enzymu oraz miejsca restrykcyjne R1 i R2 otaczające te sekwencję czyli kasetę. 2. Zamiast wprowadzać różne mutację i badać ich efekt a także efekt kilku mutac...

Inżynieria genetyczna- wykład 9, 4

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1911

Chciałem jeszcze taka metodę pan stu pokazać czy przedstawić – metodę quick change, czyli szybka zmiana. Można pewnie o niej znaleźć informacje w Internecie jeszcze . Przyczyną na tej metody jest dążenie do bardzo efektywnej wymiany i otrzymania produktu, który ze 100% pewnością powinien zawiera...

Inżynieria genetyczna- wykład 11

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1379

11.05.2012 Inżynieria genetyczna – wykład 11 Techniki używane do analizy proteomu Proteom – zbiór białek ulegających ekspresji, które są produktami genów aktywnych w danym momencie w danej tkance/komórce. Transkryptom i proteom bardzo silnie korelują ze sobą ale badane są one niezależnie, poni...

Inżynieria genetyczna- wykład 12

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2072

Wykład XII 18.05.2012r. Natalia Kleiber 1. Problemy z produkcją transkryptów białka eukariotycznego w E. coli: a) Istnienie intronów: Nie mogą być wycinane przez splicing jak u eukariota Rozwiązanie problemu: - intronów możemy się pozbyć i wykonujemy cDNA do nadekspresji - użycie syntetyczne...

Biologia molekularna- opracowane zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1498

Budowa DNA i RNA: -DNA -RNA RNA jest najczęściej jednoniciowy i nie spełnia reguł Chargaffa – A ≠ T, C ≠ G. Zawiera jednak rejony dwuniciowe- rejony spinki. Sekwencje zasad w mRNA i jego matrycowym DNA są komplementarne. Budowa helisy DNA-porównanie BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W KLONOWANIU, SYNTEZI...

Genom w komórce eukariotycznej- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Wykład 1 Genom w komórce eukariotycznej - organizacja Jądro komórkowe Wcześniej przypuszczano, że w jądrze nie ma żadnych struktur komórkowych. Obecnie wiadomo, że wnętrze jądra komórkowego jest zorganizowane. Występuję w nim różne struktury, które są istotne dla jądra. We wnętrzu jądra jest org...

Inżynieria genetyczna- wykład 7

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 714

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ponieważ zaczęto sekwencjonować genom człowieka zaszła potrzeba opracowania zupełnie nowej metody, nie opartej już na sekwencjonowaniu Sangera. Metoda Sangera wymagała bardzo dużo czasu i była kosztowna. Nowe technologie są znaczeni szybsze; są t...

Inżynieria genetyczna- wykład 10

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 875

(Gdy znaleźliśmy sekwencje to nie jest cała sprawa, bo musimy teraz napisać funkcje tej sekwencji. )Kiedy poznano genom drożdży można było też opisać gen, przypisać sekwencji znaczenie genu I określono 6 tysięcy ,z tego dla około połowy można było przypisać punkty ,czyli ten stopień (wydaje się na t...