Prof. dr hab. Halina Zadora

note /search

Pieniądz a kapitał- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1750

14.04.2010 Finanse - wykład 4 Pieniądz, ani kapitał nie znalazł się w ramach kategorii finansowych. Pieniądz a kapitał: Kapitał jest mylony z pieniądzem. Pieniądz jest tylko jedną z wielu form, w jakiej może wystąpić kapitał. Kapitał jest bardziej abstrakcyjny niż pieniądz.

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 2422
Wyświetleń: 3164

PYTANIA Z POPRZEDNICH LAT ZESTAW 1: 1. Wymienić rynki, na których przedsiębiorstwo generuje podaż lub popyt (wystarczy po jednym rynku), podmioty, które występują tam razem z przedsiębiorstwem, okoliczności zawieranych transakcji. Podaż: rynek dóbr i usług; inne podmioty na rynku dóbr i usług to go...

Finanse- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2611

FINANSE - WYKŁAD 1 Egzamin: Pytania otwarte, problemowe - dlaczego?, precyzyjne odpowiedzi przy użyciu odpowiedniego słownictwa, materiały z wykładów i ćwiczeń. GOSPODARKA RYNKOWA I MECHANIZM RYNKOWY Finanse - to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem śro...

Finanse UE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3836

Istnieje, co najmniej pięć dobrych powodów studiowania finansów: Umiejętność zarządzania własnymi zasobami; Czynne uczestnictwo w życiu biznesu; Znalezienie interesującej i dobrze wynagrodzonej pracy; Bycie dobrze poinformowanym w przypadku potrzeby dokonywania obywateli, wyborów ludzi na funkcje ...

Finanse - notatki z wykładów z całego semestru

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 15687

Są to notatki z wykładów z finansów z II semestru, I roku finansów i rachunkowości. 26.05.2010 Finanse – wykład 7 1. System bankowy: a. Jest dwupoziomowy 2. Zadania systemu bankowego – funkcje: a. Tworzenie pieniądza gotówkowego ( BANK CENTRALNY b. Tworzenie zdecentralizowanego pieniądza wkła...