Prof. dr hab. Halina Święczkowska

note /search

Definicja projektująca-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

2 Definicja projektująca, ustalają one znaczenie jakiegoś słowa na przyszłość, w projektowanym sposobie mówienia; przez tę definicję ustanawia się regułę znaczeniową, która danemu słowu lub zespołowi słów (dźwiękowi mowy lub napisowi) ma być w przyszłości nadawane znaczenie. Np. „Kierownika

Ilość desygnatów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

3 ilość/liczność desygnatów- nazwy: ogólne, jednostkowe i puste. N. ogólne posiadają wiele (więcej niż jeden) desygnatów; oznaczają przedmioty pewnego rodzaju mające pewien zespół cech wspólnych (n. rodzajowe), np. dom, ogród, studentka N. jednostkowe posiadają tylko jeden

Kryteria podziału wyrażeń nazwowych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

4 Kryteria podziału wyrażeń nazwowych * Podział nazw Kryterium podziału: a) forma zewnętrzna (struktura) b) znaczenie nazwy c) sposób desygnacji, oznaczanie przedmiotów Nazwy dzielimy ze względu na: 1) formę - tj. ilości wyrazów tworzących daną nazwę:

Nazwy konkretne i abstrakcyjne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

6 Nazwy konkretne i abstrakcyjne Ze względu na kategorię ontyczną desygnatów wyróżnia się nazwy konkretne, które odnoszą się do rzeczy (w tym osób; np. kubek kawy, Wisła) lub wyobrażeń rzeczy (np. Baba Jaga, jednorożec) oraz nazwy abstrakcyjne, k...

Pojęcie definicji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

9 Definicja (łac. definitio - określenie) - wypowiedź o określonym kształcie, w której informuje się o znaczeniu danego wyrażenia językowego drogą wskazania innego wyrażenia przynależącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie. Definicja ma na celu podanie równoważnika terminu nieznane...

Pojęcie nazwy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

10 Nazwa - obok zdania i funktora jedna z trzech głównych kategorii syntaktycznych wyróżnionych w teorii kategorii syntaktycznych; nazwa to każde wyrażenie złożone lub proste, które przy danym jego rozumieniu może pełnić funkcję podmiotu lub orzecz...

Sposób ujęcia desygnatów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

12 sposób ujęcia desygnatów- nazwy zbiorowe, prywatywne i relatywne N. zbiorowe to takie, których desygnatami są zbiory, zespoły pewnych przedmiotów, ale nie i pojedyncze przedmioty (!), np. drużyna, las, biblioteka. Tu np. jodła nie jest desygnatem nazwy las. N. prywatywne wskazują na swoje

Treść nazwy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

13 Treść nazwy Inaczej "konotacja" lub "intensja" nazwy. Ogół cech przysługujących wszystkim i tylko desygnatom danej nazwy. Nazwa "kot" konotuje między innymi puchatość, wredotę i zdolność do miauczenia (jeśli ogra...

Definicja indukcyjna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

14 Definicja indukcyjna, definicja rekurencyjna, - definicja zbioru, w którym dają się wyróżnić elementy wyjściowe oraz elementy otrzymane z wyjściowych; składa się z 2 części: warunku wyjściowego (określającego obiekty, które na pewno należą do definiowanego zbioru) i warunku indukcyjnego (określaj...

Definicja klasyczna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

15 Definicja klasyczna - (jest definicją równościową) - zawiera wyraz definiowany, genus - rodzaj, do którego należy gatunek przedmiotów definiowanych; oraz differentia specifica - różnica gatunkowa. - wskazuje treść i zakres Definicja wyraźna i definicja kontekstowa Definicja wyraźna jest to def...