Prof. dr hab. Halina Piekarz

note /search

Zagadnienia zarządzania strategicznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2128

Pyt.1 Jakie są główne wybory strategiczne konstytuujące strategię? W jaki sposób są ze sobą powiązane? W jaki sposób wybory te wpływają na sposób radzenia sobie z konkurencją? Czy firma może sprawnie działać nie podejmując takich wyborów? Zilustruj przykł a dami historycznymi i / lub sukcesów i p...

Zagadnienia zarządzania strategicznego czII

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1190

Pyt.1 Jakie są główne wybory strategiczne konstytuujące strategię? W jaki sposób są ze sobą powiązane? W jaki sposób wybory te wpływają na sposób radzenia sobie z konkurencją? Czy firma może sprawnie działać nie podejmując takich wyborów? Zilustruj przykł a dami historycznymi i / lub sukcesów i p...

Podejmowanie decyzji strategicznych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

Historia Firma Henry Jones Pottery powstała w 1887 roku gdy Henry wyemigrował z Anglii do Ohio. Wytwarzał naczynia gliniane na zamówienie klientów, którzy używali je do reklamy. Klienci zamawiali naczynia do żywności konserwowanej z etykietką „Bland's Groceries and Farm Supply", które rozdawali k...

Globalizacja - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183

Globalizacja Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integra...

Analiza sektorowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2415

Analiza sektorowa - zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną atrakcyjności sektora; musi być przeprowadzana dla każdego sektora w jakim działa firma; jaka jest atrakcyjność badanego sektora dla ...

Analiza strategiczna - postępowanie badawcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1946

Analiza strategiczna - postępowanie badawcze, którego celem jest: ocena aktualnie realizowanej strategii (funkcja diagnostyczna) wytyczenie kierunków działania (funkcja projekcyjna) Analiza strategiczna obejmuje: analizę strategiczną makrootoczenia analizę strategiczną otoczenia sektorowego (ko...

Benchmarking, reengineering

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2065

Benchmarking - metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez uczenie się od innych i wykorzystanie ich doświadczenia. Główne obszary zastosowania benchmarkingu: jakość (produktu, usługi …) - zewnętrzna (z...

Istota zarządzania strategicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1512

Zarządzanie strategiczne - proces definiowania i redefiniowania strategii w reakcji na zmiany otoczenia lub wyprzedzający te zmiany, a nawet je wywołujący oraz sprzężony z nim proces implementacji, w którym zasoby i umiejętności organizacji są tak dysponowane, by realizować przyjęte długofalowe c...

Metody oceny potencjału organizacyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

Metody oceny potencjału organizacyjnego: cykl życia produktu i technologii metody portfelowe kluczowe czynniki sukcesu model łańcucha wartości analiza SWOT bilans strategiczny (kompleksowa kwalifikacja działalności firmy) Cykl życ...

Możliwości wyboru strategii przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Możliwości wyboru strategii przedsiębiorstwa: wzrost produkcji Rozwój Rozwój produktu Dywersyfikacja Rezygnacja z rynku Penetracja Rozwój rynku Likwidacja firmy Wycofanie produktu wzrost rynku Kryzys Architektura firmy : model funkcjonowania organizacji, tworzenia i dostarczania p...