Prof. dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga

note /search

Pytania i odpowiedzi na egzamin z Polityki gospodarczej.

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 693
Wyświetleń: 8848

Dokument ma 41 stron i zawiera informacje na temat: co to jest ekonomia, makroekonomia, mikroekonomia, dystrybucja, co to jest polityka ekonomiczna, jakie są metody (narzędzia) realizacji celów rozwoju społeczno ? gospodarczego, jakie są funkcje polityki gospodarczej, co to jest wzrost gospodarczy,...

Funkcje pollityki budżetowej-zebrane informacje z wykładu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2191

M. Keynes. W ramach polityki budżetowej wyróżnia się zwykle trzy podstawowe dziedziny, określane również mianem funkcji polityki budżetowej: alokacyjna, redystrybucyjna stabilizacyjna FUNKCJA ALOKACYJNA Funkcja alokacyjna wiąże się z gr...

POLITYKA EKOLOGICZNA-wykład

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3717

Z notatki można się także dowiedzieć: jakie są założenia nowej polityki ekologicznej, co to jest zasada regionalizacji, zasada uspołecznienia, zasada "zanieczyszczający płaci", zasada prewencji, zasada stosowania najlepszych dostępnych, zasada subsydiarności, zasada klauzul zabezpieczając...

Gospodarka oparta na wiedzy -zebrane informacje na ćwiczenia

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2429

Temat materiałów to gospodarka oparta na wiedzy. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga. Dokument ma 5 stron i porusza zagadnienia takie jak: strategia lizbońska, trójetapowa polityka rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce,...