Prof. dr hab. Eugeniusz Edward Ponczek

Lobbing i lobbowanie a styl kultury politycznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Eugeniusz Edward Ponczek
 • Kultura polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Lobbing i lobbowanie a styl kultury politycznej Angielskie słowo lobby pochodzi od łacińskiego lobium = korytarz , galeria, pasaż, kuluary. Najczęściej przez lobby rozumie się „grupę n...

Marketing polityczny a kultura polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Eugeniusz Edward Ponczek
 • Kultura polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Marketing polityczny a kultura polityczna Stosowanie marketingu politycznego w praktyce może znacząco wpływać na kulturę polityczną, oraz stymulować zjawisko konwersji lub petryfikacji systemu politycznego. Marketing polityczny kreuje...

Podmiotowość polityczna a kultura polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Eugeniusz Edward Ponczek
 • Kultura polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

Podmiotowość polityczna a kultura polityczna Przypomnijmy w związku z niniejszym tematem treść wcześniejszego wykładu. Podmiotowość społeczna to świadoma i czynna możliwość kształtowania rzeczywistości w imię własnych potrzeb społecznyc...

Przywództwo polityczne a kultura polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Eugeniusz Edward Ponczek
 • Kultura polityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

Przywództwo polityczne a kultura polityczna Zachowania i wartości aprobowane przez przywódców politycznych, określanych także mianem „grup decydenckich”, które sprawują w...

Status elit-ich zachowania i wartości

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Eugeniusz Edward Ponczek
 • Kultura polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Status elit - ich zachowania i wartości Należy zastanowić się: czy podmiotowość wyklucza istnienie elit, a z kolei czy elity utrudniają lub wręcz uniemożliwiają podmiotowość ? Nie musi tak być, gdyż autentyczna podmiotowość społeczna i - tym samym polityczna - umożliwia wykreowanie się elit wzorcot...