Prof. dr hab. Edward Molendowski

note /search

Protokół dyplomatyczny - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 4172

Prowadzący to prof. dr hab Edward Molendowski. Notatka liczy 31 stron. Jej treść przybliża nam takie terminy, jak: ewolucja i rodzaje funkcji dyplomatycznych, klasy szefów misji dyplomatycznych, immunitet jurysdykcyjny, wizyty i delega...

Transformacja gospodarek w europie = pytania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3577

Prof Molendowski - pytania egzaminacyjne 1. Liberalizacja handlu artykułami przemysłowymi w Układach Europejskich polega na: ustanowieniu stref wolnego handlu w ciągu 10 lat 2. Umowy o partnerstwie i współpracy zawarte między WNP i WE...