Prof. dr hab. Edward Molendowski

Protokół dyplomatyczny - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Edward Molendowski
  • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3486

Prowadzący to prof. dr hab Edward Molendowski. Notatka liczy 31 stron. Jej treść przybliża nam takie terminy, jak: ewolucja i rodzaje funkcji dyplomatycznych, klasy szefów misji dyplomatycznych, immunitet jurysdykcyjny, wizyty i delega...

Transformacja gospodarek w europie = pytania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Edward Molendowski
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3500

Prof Molendowski - pytania egzaminacyjne 1. Liberalizacja handlu artykułami przemysłowymi w Układach Europejskich polega na: ustanowieniu stref wolnego handlu w ciągu 10 lat 2. Umowy o partnerstwie i współpracy zawarte między WNP i WE...