Prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz

note /search

Inicjacja transkrypcji

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BIAŁKA WIĄŻĄCE/INICJACJA TRANSKRYPCJI Rozdział 11 Budowa kompleksu inicjującego transkrypcję. Transkrypton jest początkowym produktem ekspresji genomu, jest to zbiór cząsteczek RNA pozostałych po transkrypcji tych genów kodujących białka, w których zawarta informacja genetyczna jest potrzebna komó...