Prof. dr hab. Czesław Mesjasz - strona 2

note /search

ZARZADZANIE- opracowania SUM UEK(pdf)

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 931
Wyświetleń: 7798

Teoretyczne i metodologiczne podstawy zarządzania. Wprowadzenie do nauki zarządzania, geneza naukowego zarządzania. Szkoły i klasycy naukowego zarządzania, organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania. Cechy organizacji biurokratycznej. Misja, wizja i cele organizacji. Ewolucja teorii organizacji. ...

Zarządzanie procesowe - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 11053

W dokumencie znaleźć można opracowane zagadnienia do egzaminu z przedmiotu realizowanego na I roku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka ma objętość 18 stron w formacie docx. W treści pracy wyróżnić można 10 głównych rozdziałów. Pierwszy dotyczy zagadnień z przedmiotu, takic...

Pojęcie i funkcje zarządzania, decyzja, władza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1953

Simona, typologia ogólna, ilościowa teoria decyzji, badania operacyjne, ogólne kryteria wyboru: racjonalność, środki, zasoby, metody, sposoby, racjonalność ekonomiczna, etyka a ...

Pytania na egzamin z zarządzania procesowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 7308

in. zagadnienia takie jak: ekonomiczna koordynacja, podejście funkcjonalne, model Rummlera, scrum, ujecie procesowe, czynniki determinujące. 1) Do podstawowych mechanizmów ekonomicznej koordynacji działań zalicza się: a) władzę b) integrację c)etykę d) rynek 2) W klasycznej typologii, w re engin...

Projekty w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1155

Zarządzanie projektem za pomocą oprogramowania - MS Project Podstawowe funkcjonalności: 1. Planowanie kolejności działań i ich powiązań. 2. Obserwowanie postępu prac. 3. Rozpoznawanie konfliktów na linii czas-zadania-zasoby 4. Optymalizowanie - bieżące wprowadzanie poprawek 5. Tworzenie profe...

Wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1925

Średni ważony koszt kapitału: WACC (Weighted Average Cost of Capital) -średnioważony koszt kapitału ki - koszt kapitału pochodzący z i -tego źródła ui - udział kapitału pochodzącego z i -tego źródła w kapitale ogółem Metoda ...

Sieci bezskalowe scale free networks referat

 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5313

Prezentacja dotyczy sieci bezskalowych, zawiera 41 slajdów z grafikami oraz porusza zagadnienia takie jak: sieć, rodzaje sieci, sieci społeczne, powstanie wielkiego grafu, łańcuch znajomych, sieci losowe Erdosa- Renyi'ego, klasteryzacja, współczynnik klasteryzacji, sieci Watts'a ? Strogatz'a, model...