Prof. dr hab. Czesław Mesjasz

note /search

Zarządzanie strategiczne - definicja i teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1778

Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina: Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowanych na zasady organizacji ludzkie, rzeczowe i informacyjne, podejmowanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji sprawnie i skutecznie...

Organizacja i zarządzanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4305

Organizacja – porządek, struktura, zysk. „Całość, której elementy współ przyczyniają się do powodzenia tej całości” Jan Zieleniewski Organizacja występuje w 3 znaczeniach: -w znaczeniu rzeczowym – jako instytucja -w znaczeniu a...

Zarządzanie strategiczne 36 zagadnień

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1736

Zinterpretuj pojęcie zarządzania wg P.Druckera i Griffina. Wg Griffina - zarządzanie jest zespołem działań (cel zarządzania-zaspokojenie potrzeb klienta): planowanie; podejmowanie decyzji; przewodzenie i kierowanie; kontrolowanie. Wg Druckera - zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego cel...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 3353

Organizacja, firma a przedsiębiorstwo organizacja w znaczeniu   rzeczowym   - jako podmiot, rzecz złożona z powiązanych części. W tym znaczeniu pojęcie   organizacja   jest synonimem pojęcia   instytucja   (np. Ta   organizacja jest wysoce rentowana.). organizacja w zn aczeniu   czynnościowym   -...

Metodyki zarządzanie projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2499

METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Metodyka zarządzania PRINCE PR oject IN C ontrolled E nvironments (projekty w sterowanych środowiskach) PRINCE2 obejmuje: Zarządzanie projektami Zarządzanie zasobami zaangażowanymi w wykonywanie prac PRINCE2 nie obejmuje: Specjalistyczne techniki związane z wytworz...

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3276

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EKONOMICZNYMI I ORGANIZACYJNYMI ZNACZENIE PROJEKTÓW W ZARZĄDZANIU Wzrost złożoności i zmienności otoczenia Zwiększenie elastyczności organizacji Projekty zastępują trwałe jednostki organizacyjne DEFINICJE PROJEKTU Problem przeznaczony do rozwiązania ( J.M. Juran) Mianem pro...

Prince2 -życie projektu a produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2982

Prince Projekt- Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym Uzasadnieniem Biznesowym PRINCE2 -ŻYCIE PROJ EKTU A PRODUKTU Pomysł  Studium  Zlecenie przygotowania projektu  Specyfikacja  Konstruowanie  Wykonanie  Te...

Ryzyko w zarządzaniu projektami struktury zespołów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2030

Ryzyko w zarządzaniu projektami Ryzyko: Ryzyko w teorii decyzji - 3 rodzaje warunków podejmowania decyzji: Warunki pewności - znamy konsekwencje decyzji Warunki ryzyka - gdy można określić prawdopodobieństwo wystąpienie określonych kon...

Wstęp- grupowe podejmowanie decyzji, konflikty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1757

Informacje ogólne o przedsiębiorstwie Podstawowe metafory organizacji: maszyna, żywy system, mózg, system uczący się, system kulturowy; Internalizacja - głębokie przyswojenie norm, bezrefleksyjne; Identyfikacja - utożsamianie się z normami, zgadzanie się z nimi. Firma - nazwa, pod którą przedsi...

Podstawowe zagadnienia - wykłady - Typologia projektów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1757

  WYKŁAD – prof. UEK Czesław Mesjasz  Zaliczenie: obecności, aktywność, test 1x     Wykład 1 – 24.02.2010 r.  PROJEKT  – to zespołowe działanie zorganizowane, oznaczone ograniczonym horyzontem czasowym. W szerszym znaczeniu: celowe,  świadome przedsięwzięcie, w wąskim znaczeniu plan technicznego ro...