Prof. dr hab. Bogdan Zemanek

Biogeografia - pytania i odpowiedzi na egzamin

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Pobrań: 574
Wyświetleń: 6489

doc zajmuje 41 stron. Zawiera pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu biogeografia, który jest prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antropogeniczne przemiany szaty roślinnej, element zasięgowy, dysjunkcja, rola zlodowaceń plejstoceńskich, teoria dr...