Prof. dr hab. Barbara Woynarowska - strona 2

Cykl komórkowy - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

Cykl komórkowy Cykl komórkowy - podział komórkowy (amitoza, mitoza, mejoza) AMITOZA- podział bezpośredni, polega na przewężeniu jądra, centrosomów i cytoplazmy. Charakterystyczny dla form niższych (bakterie, glony itp.) MITOZA - podział zachodzący w komórkach somatycznych, celem jest równomierny ...

Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozwój człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozwój człowieka „Zdrowie” w świetle definicji Światowej Organizacji Zdrowia rozumie się jako subiektywnie odczuwaną pełnię sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej w wyniku odpowiedniego przystosowania się do warunków środowiska. Jak długo n...

Czynniki zaburzające rozwój dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1848

Czynniki zaburzające rozwój dziecka 1). czynniki genetyczne: Zaburzenia te mogą przejawiać się w postaci: a). aberracji chromosomowych: - strukturalnych (np. zespół "miauczącego kota") - liczbowych (np. zespół Downa, zespół Turner...

Genetyka - omówienie definicji i zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1113

Wyjaśnij podstawowe pojęcia: gen, genotyp, fenotyp, chromosomy, dziedziczenie monogenowe i poligonowe, aberracje chromosomowe Od początku istnienia genetyki koncepcja genu ulegała zasadniczej zmianie, stale jednak uważa się GEN za jednostkę info...

Konflikt grupowy krwi

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1554

Konflikt grupowy krwi Wyróżniamy 4 grupy krwi: A,B,AB,0. Konflikt serologiczny polega na niezgodności biochemicznej krwi matki i płodu. Sytuacja taka pojawia się wówczas gdy matka jest typu Rh - , czyli nie ma na powierzchni

Twórczość plastyczna - okres fazy i rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

OKRESY I FAZY ROZWOJU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY WSTĘP Wytwory artystyczne dzieci mówią nam bardzo wiele. Dziecko ujawnia w nich bez obaw swą osobowość. Twórczość artystyczna jest dla niego czymś więcej niż spędzeniem czasu; jest sensowną formą wypowiedzenia się, jest też sposobem ...

Biomedyczne podstawy rozwoju - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2352

BIOMEDYCZNE PODTAWY ROZWOJU 1. Rozwój ontogenetyczny człowiek zależy od: - czynników endogennych genetycznych (determinatorów), które warunkują rozwój. - czynników endogennych paragenetycznych (stymulatorów), które wzmacniają rozwój. - czynników egzogennych (środowiskowych), które modyfikują rozw...

Palenie tytoniu, a ciąża.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Palenie tytoniu a ciąża DEFINICJA Zagrożenia, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu przez kobietę ciężarną jak również tzw. bierne palenie, czyli wdychanie dymu tytoniowego. OBJAWY I PRZEBIEG Palenie tytoniu w ciąży stanowi duże zagrożenie dla prawidłowego rozwoju płodu. Może spowodować

Rozmnażanie się organizmów

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

T: ROZMNAŻANIE SIĘ ORGANIZMÓW. Sposoby rozmnażania się organizmów: bez udziału gamet; podział komórki: poprzeczny (pantofelek, ameba), podłużny (euglena zielona), amytoza - rozpad komórki (prokariota), zarodniki (grzyby, mszaki, paprotniki), rozmnażanie wegetatywne: fragmentacja plechy, rozp...

Rozwj fizyczny i motoryczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1659

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA Moduł 1: Rozwój fizyczny i motoryczny Hierarchia potrzeb Maslowa i znaczenie zaspokojenia potrzeb biologicznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu Hierarchia potrzeb Maslowa : Potrzeby fizjologiczne: jedzenie, woda, sen, odpoczynek Potrzeby bezpi...