Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

note /search

Bohaterowie "transkacji wojny chocimskiej"

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1400

Bohaterowie „transkacji wojny chocimskiej” wacława potockiego i ich rola w przebiegu akcji Żywioł epicki odgrywa ważną rolę w twórczości Potockiego. W 1670 roku powstało najbardziej znane jego dzieło, Transakcja wojny chocimskiej . Reprezentuje ona główny nurt epiki barokowej, zdominowany tematyką ...

"Nadobna Paskwalina" - funkcje postaci mitologicznych

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2226

Funkcje postaci mitologicznych w „Nadobnej Paskwalinie" Samuela Twardowskiego. W utworze tym pojawia się wiele postaci, ale w akcji głównej biorą udział trzy osoby: poza Paskwaliną, dwie postaci z mitologicznego świata: Wenera i Kupido: Wenera wypada tu blado (szczególnie w porównaniu z rywal...

Rej, Frycz Modrzewski, Kochanowski i Potocki wobec reformacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

Rej, Frycz Modrzewski, Kochanowski i Potocki wobec reformacji. Mikołaj Rej : w Krótkiej rozprawie... (1543) nie ma jeszcze śladów rejowego innowierstwa, ten utwór jest raczej antyklerykalny niż antykatolicki - przejawia się w nim walka o tańszy lepszy Kościół, a że ta droga prowadziło go po woli do...

"Łódź Młodzi z nawałności do brzegu płynąca"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Łódź Młodzi z nawałności do brzegu płynąca Pieśń pierwsza Ucieszna młodzi, nie ufaj młodości i w marnej nie kładź nadzieje gładkości: kwiat, który kwitnął za porannej rosy, upadł wieczorem od hartownej kosy. Tak twoję młodość, co to rzkomo kwitni...

"Rymy duchowne" Sebastiana Grabowieckiego - światopogląd

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 3059

Światopogląd Rymów duchownych Sebastiana Grabowieckiego - Sebastian Grabowiecki wywodził się z nurtu poezji metafizycznej ; pozostało po nim trochę listów, broszura antyreformacyjna i jeden tom poetycki Setnik rymów duchownych (1590), dwuczęściowy, zawierający ponad dwieście wierszy; Studiował na ...

Światopogląd sarmacki w poezjach Wespazjana Kochowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1547

Światopogląd sarmacki w poezjach Wespazjana Kochowskiego Wespazjan Kochowski (1633-1700) pochodził ze szlachty sandomierskiej (dworek ojczysty w Gaju- Góry Świętokrzyskie); uczył się w szkole Nowodworskich w Krakowie. W wieku osiemnast...

Charakterystyka elegii - Klemens Janicki i Jan Kochanowski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2478

Charakterystyka elegii na przykładzie twórczości Klemensa Janickiego i Jana Kochanowskiego. (na podst. art. Wacława Waleckiego i art. J.S. Gruchały) Najważniejszym wydarzeniem w dziejach wczesnej poezji humanistycznej był tom, który w 1542 roku ukazał się Krakowie, pod tytułem Tristium liber I, Va...

Charakterystyka twrczości Daniela Naborowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1981

Twórczość Daniel Naborowski to poeta i tłumacz o niemałym talencie, jednak twórczość poetycka była zawsze marginesem jego życiowej działalności. Zgodnie z tendencjami epoki prawie nie publikował swoich dzieł, więc większa część jego spuścizny literacka pozostała w rękopisach. W poezji Naboroskieg...