Prof. dr hab. Artur Nowak-Far

note /search

Opracowanie systemu wspomagającego prowadzenie sklepu komputerowego - ...

  • Zespół Szkół Technicznych i Elektrycznych
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1946

BIZNES PLAN Opracowanie systemu wspomagającego prowadzenie sklepu komputerowego Plan pracy Streszczenie Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i stworzeniu systemu komputerowego wspomagającego prowadzenie sklepu komputerowego. W ostatnich latach można obserwo...

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

  • Uniwersytet Chorzowski
  • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 05/t. 5 32004L0038 30.4.2004 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 158/77 DYREKTYWA 2004/38/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i poby...