Prof. dr hab. Anna Nehring

note /search

Egzamin - opracowane pytania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2681

...1. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa: metoda wartości księgowej – Wartość księgowa majątku przedsiębiorstwa zawarta jest w każdym bilansie, jej ustalenie polega na zmniejszeniu aktywów o wszelkiego rodzaju zobowiązania (krotko i długookresowe). Metoda ta rzadko odzwierciedla rzeczyw...

Wykłady - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2415

...ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA: 1. decyzja o powstaniu przedsiębiorstwa 2. rejestracja przedsiębiorstwa 3. przedsiębiorstwo zaczyna funkcjonować Przy likwidacji należy je wyrejestrować, a przy upadłości następuje to w sposób automatyczny. Proces organizacji, zarządzania firmą: określam...

Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2478

Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie, istota i cel przedsiębiorstwa. Zasady zarządzania przedsiębiorstwem: Przedsiębiorczość - przedsiębiorstwo powinno ciągle oferować nowe produkty lub usługi, wyszukiwać nowe rynki zbytu, rozwijać się; ważne jest by przedsiębiorca posiadał cechy takie ...

Ekonomika - materiały na egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2821

Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: wskaźniki, majątek obrotowy, materiałochłonność, metody normowania zużycia materiałowego, metoda statystyczna, metoda analityczna, metody dynamiczne sterowania zapasami, etapy analizy, Taylor, Mayo, funkcje wynagrodzeń, metody wart...