Prof. dr hab. Anna Harańczyk

note /search

Miasto i prawa miejskie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2940

Kazimierz Dziewoński jako miasto uważa: historyczne ukształtowany typ osiedla, wyznaczony istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwałych urządzeń ...

Mienie komunalne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2198

Mieniem komunalnym  są wszystkie składniki majątku miasta, które stanowią własność. Miasto gospodaruje wszystkimi składowymi swojego majątku jako właściciel i może rozporządzać nimi we wszystkich formach określonych prawem. Klasyfikacj...

Nieruchomość, rynek w nieruchomości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1988

Cechy nieruchomości: Nieruchomości na tle innych dóbr odznaczają się znaczną specyfiką. Posiadają one szereg cech fizycznych, ekonomicznych i instytucjonalno-prawnych. Cechy te są ze sobą powiązane, decydują o odmienności nieruchomości. Cechy fizyczne: trwałość w miejscu trwałość w czasie(

Struktura przestrzenna miasta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2653

Miasto i jego struktura przestrzenna Miasto jest historycznie ukształtowanym typem osiedla wyznaczonym istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwał...

Urbanizacja.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2415

Urbanizacja  - proces rozwoju miast. Jest to złożony proces społeczno-gospodarczy dokonujący się w ramach ogólnych przemian społeczno-gospodarczo-kulturowych. Ten złożony proces powoduje że jego ocena musi być dokonywana z różnych punktów widzenia: demograficznego ekonomicznego społecznego pr...