Prof. dr hab. Anna Harańczyk

note /search

Miasto i prawa miejskie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3045

Kazimierz Dziewoński jako miasto uważa: historyczne ukształtowany typ osiedla, wyznaczony istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwałych urządzeń ...

Mienie komunalne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2408

Mieniem komunalnym  są wszystkie składniki majątku miasta, które stanowią własność. Miasto gospodaruje wszystkimi składowymi swojego majątku jako właściciel i może rozporządzać nimi we wszystkich formach określonych prawem. Klasyfikacj...

Nieruchomość, rynek w nieruchomości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2205

Cechy nieruchomości: Nieruchomości na tle innych dóbr odznaczają się znaczną specyfiką. Posiadają one szereg cech fizycznych, ekonomicznych i instytucjonalno-prawnych. Cechy te są ze sobą powiązane, decydują o odmienności nieruchomości. Cechy fizyczne: trwałość w miejscu trwałość w czasie(

Struktura przestrzenna miasta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3472

Miasto i jego struktura przestrzenna Miasto jest historycznie ukształtowanym typem osiedla wyznaczonym istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwał...

Urbanizacja.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2821

Urbanizacja  - proces rozwoju miast. Jest to złożony proces społeczno-gospodarczy dokonujący się w ramach ogólnych przemian społeczno-gospodarczo-kulturowych. Ten złożony proces powoduje że jego ocena musi być dokonywana z różnych punktów widzenia: demograficznego ekonomicznego społecznego pr...