Prof. dr hab. Aniela Dylus

note /search

Doktryny i systemy PG

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015

DOKTRYNY I SYSTEMY PG - ZAGADNIENIA WYBRANE (1) 1.LESEFERYZM I LIBERALIZM (a) A. Teoria Liberalizm rozwinął się w XVIII w. w Europie - w kontekście idei Oświecenia: wolności jednostek i koncepcji praw natury; akcentował swobodę działaln. gosp....

Funkcje PG w różnych systemach ekonomicznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 749

FUNKCJE PG W RÓŻNYCH SYSTEMACH EKONOMICZNYCH (1) W gospodarce wyróżniamy: 1/ tzw. procesy realne , obejmujące produkcję, transport, magazynowanie, obrót towarami 2/ procesy regulacyjne : zbieranie i przetwarzanie inf., przygotowanie i podejmowanie decyzji, kontrola ich wykonania itp. - W przeds...

Gospodarka narodowa przedmiotem oddziaływań PG

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 756

GOSPODARKA NARODOWA JAKO PRZEDM. ODDZIAŁYWAŃ PG(1) Pojęcie gospodarki narodowej (GN) - Synonimy GN: „gospodarstwo narodowe”, „gospodarka krajowa”. - GN obejmuje wszystkie gospodarstwa indyw. i zespołowe w sferze prod., usług, podziału, obrotu i konsumpcji na terytorium państwa. - Df.: GN „jest ...

Polityka gospodarcza-ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 994

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ (1) - Podwójne znaczenie PG: nauka i działalność polityczna NAUKA PG Inna nazwa : polityka ekonomiczna. Należy do grupy nauk ekonomicznych i jest ściśle związana z ekonomią, stąd uważa się ją za: ekonomię stosowaną (nie „czystą”) za naukę normatywną ...

Polityka konkurencji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

POLITYKA KONKURENCJI (1) Konkurencja w Polsce - zagadnienia wybrane Po dekadzie transformacji (prywatyzacji i deregulacji) gospodarka w PL jest mało konkure n cyjna , z wieloma obszarami konkur. monopolist. i oligopolistycznej oraz daleko idącą ing e rencją państwa. Spółki skarbu państwa latami prz...

Polityka rozwoju gospodarczego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 812

POLITYKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO (1) - Podst. problemem większości krajów jest tworzenie warunków zapewniających trwały rozwój gosp. Polityka rozwoju (PR) wywodzi się z polityki antycyklicznej. - Wzrost gosp. - to proces tworzenia i powiększania rozmiarów produktu społ. - Rozwój gosp. = pojęcie sz...

Polityka strukturalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1533

POLITYKA STRUKTURALNA (1) - Struktura gosp. to układ elementów gosp. i występujące między nimi relacje. Można mówić o strukturze: prod., zatr., majątku trwałego, regionu itp. B. ważne są zmiany strukturalne przebiegające w różnych u...

Problemy strategii rozwoju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 910

PROBLEMY STRATEGII ROZWOJU (1) - Koncepcjami oddziaływania na dynamikę gospodarki, stymulowania procesów rozwojowych, opracowywaniem strategii rozwoju zajmują się studia strategiczne . Prowadzą je instytucje rządowe (w PL - Rządowe Centrum Studiów St...