Prof. dr hab. Andrzej Malawski

note /search

Logika - Zestawy zadań z rozwiązaniami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Elementy logiki
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 12229

doc zajmuje 11 stron i zawiera 9 zestawów zadań z rozwiązaniami z przedmiotu elementy logiki, który prowadzi prof. dr hab. Andrzej Malawski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: zagadki logiczne, system algebraiczno-relacyjny, język KRP, twierdzenie KRZ, ...

Logika cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Elementy logiki
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3913

docx zajmuje 12 stron i zawiera 6 zestawów pytań i zadań z rozwiązaniami z przedmiotu elementy logiki, prowadzonego przez prof. dr hab. Andrzej Malawski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antynomia wyrazu heterologiczny, problem pełności KRZ, reguła ...

Ekonomia matematyczna - egzamin, prof. Malawski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3913

Przydatny zbiór zadań z egzaminów u prof. Malawskiego. Zadania zawierają rozwiązania. Notatka jest w formie czytelnych skanów notatek odręcznych i porusza takie zagadnienia jak: przestrzeń towarów, towar ekonomiczny, cechy charakteryzujące towar, typy wypukłości relacji preferencji, słaba wypukłość,...

Elementy logiki - egzamin, prof. Malawski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Elementy logiki
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4452

Egzamin, pytania z roku 2005, prof. Malawski Potok 3 1. Sformułować zasadę dualności algebry Boole'a oraz zilustrować ja dowolnym przykładem wyrażenia dualnego 2. Sformułować i udowodnić TDN 3. Podąć zasadę abstrakcji w postaci twierdzenia i wykazać dowolna tezę 4. Udowodnić ze należy do KRZ: [(A-&...

Pytania z egzaminu z ekonomii matematycznej. A. Malawski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5425

Kierunek studiów to finanse i bankowość, a data egzaminu - 22.06.2007. Dokument porusza takie zagadnienia jak: ekonomia Debreu, paradoks Condorceta, zasada abstrakcji w ujęciu formalnym, przestrzeń cen, logiczna struktura działania modelu równowagi E, funkcja użyteczności, preferencje. Egzamin z E...

Ekonomia matematyczna Malawski egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 735
Wyświetleń: 8477

Pytania egzaminacyjne na egzamin z ekonomii matematycznej u prof. Andrzeja Malawskiego na UEK. Tematy pojawiające się w notatce: właściwości zbiorów produkcji, optimum społeczne Pareta, Twierdzenie Minkowskiego, własności systemu produkcji ze względu na maksymalizacje zysku, Debreu, zasada abstrakcj...

Teoria Systemów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3276

Ma objętość 3 stron. Szczegółowy opis zagadnień egzaminacyjnych wraz z pełną wyczerpującą i poprawną odpowiedzią. Zagadnienia w notatce to: KRZ (KLASYCZNY RACHUNEK ZADAŃ) JAKO PRZYKŁAD SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO, TWIERDZENIE O ISTNIENIU OGÓLNEJ RÓWNOWAGI, DZIAŁANIE EKONOMII E Z WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ, KORESP...

Egzamin z Ekonomii matematycznej - Finanse i bankowość

 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

Egzamin z Ekonomii matematycznej. (Finanse i bankowość 2007-06-22) GRUPA I Opisać logiczną strukturę działania ekonomii Debreu E.. Sformułować zasadę abstrakcji w ujęciu formalnym, wykazać wybraną tezę oraz podać zastosowanie tej zasady w teorii konsumenta. Przedstawić paradoks Condorceta. Scharak...