Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski - strona 6

Funkcjonowanie systemów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW- oznacza rozpoznanie i określenie jakościowe i ilościowe związków, zależności, współoddziaływań jakie zachodzą pomiędzy elementami, obiektami, zjawiskami, systemami, subsystemami, systemami sąsiednimi. W środowisku geograficznym istnieje niekończona ilość powiązań. Trzeba j...

Definicja Geografii fizycznej świata, analiza wyrażeń słownych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

KOSOLOGIA Definicja Geografii fizycznej świata, analiza wyrażeń słownych. Geografia fizyczna świata -bada powierzchnię ziemi i jej poszczególne struktury pod względem budowy, składu materialnego , rozwoju i rozczłonkowania z uwzględnieni...

Współczesne metody badań geografii fizycznej świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Współczesne metody badań geografii fizycznej świata 1)podejście chronologiczne , bo uwzględnia czas 2)podejście chorologiczne , bo uwzględnia przestrzeń 3)podejście antropogeograficzne , bo uwzględnia człowieka 4)podejście porównawcze...

Prawidłowości rozmieszczenia płyt i tarcz kontynentalnych na świecie...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Właściwości systemu: 1)energia -jest podstawową właściwością geoekosystemu powierzchni ziemi. Decyduje ona o wszystkich przemianach energetycznych i materialnych dokonujących się na powierzchni ziemi. 2)materia -zróżnicowanie materii decyduje o fizjonomii powierzchni ziemi; o krajobrazach. Podstawo...

Badania powierzchni Ziemi - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

GFŚ -bada powierzchnie Ziemi, jej poszczególne struktury w zakresie budowy, składu materialnego, rozwoju, rozczłonkowania terytorialnego z uwzględnieniem założeń ekorozwoju. Jest to SAMODZIELNA DZIEDZINA NAUKOWA. PRZEDMIOT BADAN GFS - jest to BADANIE ZWIAZKOW i ZALEZNOSCI miedzy sferami. Na okresle...

Występowanie i rodzaje pustyń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1834

1)PIASZCZYSTE - na luźnych osadach starych rownin aluwialnych: - KARA-KUM, -THAR, -AR-RAB AL.CHALI . 2)PIASZCZYZSTO-ZWIROWE i ZWIROWE - na zgipsowanych 3-rzedowych i kredowych płaskowyżach strukturalnych oraz rowninach podgorskich: -GOBI, -SAHARA, -PUSTYNIA SIMPSONA . 3)GRUZOWE - zgipsowane na płas...

Wulkany - podział i produkty erupcji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

GORY - wysokie wzniesienia UKSZTALTOWANE PRZEZ RUCHY GOROTWORCZE , objawiające się w terenie jako efekt procesow faldowych lub o charakaterze uskokowych(gory zrębowe); często wyroznia się gory pokrywowe (maja one strukture faldowa, ale nie powstaly z goesynliny, ale ze sfałdowań struktur powierzchn...

Cyrkulacja powietrza - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

PRADY MORSKIE - duze i niemal niezmienne ruchy wody w oceanach wywolane: -ROZNICAMI TEMPERATUR, -RUCHEM OBROTOWYM ZIEMI, -WYSTEPOWANIEM WIATROW STALYCH, -ZASOLENIEM. CYRKULACJA -powodowana jest dwiema przyczynami, które SA scisle ze soba związane: *CYRKULACJA wywolana ROZNICA GESTOSCI WODY MORSKIEJ...