Prof. dr hab. Andrzej Klasik

note /search

Wykład - Koherencja lokalizacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3255

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Wykład 2 Koherencja lokalizacyjna- każda działalność powinna być zlokalizowana we właściwym miejscu(optymalny punkt lokalizacyjny) a każde miejsce powinno posiadać odpowiadającą mu działalność. Suburbanizacja-faza rozwoju miasta, polegająca n...

Wykład - Udogodnienia publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1015

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Wykład 3 Udogodnienia publiczne- to różne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej (tj. infrastruktura i usługi publiczne) Niedoskonałość rynku nieruchomości- polega na tym, że ...

Wykład - Dostępność lokalizacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1253

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Wykład 4 Dostępność lokalizacyjna- podaż przenośnych i nieprzenośnych nakładów(nieruchomości infrastruktura dobra naturalne materiał) Wartość terenu- wpływ ma: Dostępność lokalnych nakładów zasobów pracy i usług publicznych Dostępność trans...

Wykład - Orientacja Lokalizacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1918

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Wykład 5 Orientacja Lokalizacyjna- ocena relatywnej siły czynników decydującej o wyborze miejsca lokalizacji ze względu na specyfikę przedmiotu. Zależą od przestrzennej konfiguracji źródeł nakładów i rynków wyników. Region kulturowy- - region ...

Wykład - Oszczędności urbanistyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 700

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Wykład 6 Oszczędności urbanistyczne- są to oszczędności zewnętrzne, biorące się z rosnącej wielkości obszarów miejskich. Występują zwłaszcza na obszarach metropolitalnych, poprzez ich zdolność do rozwijania różnorodnej oferty podaży zasobów pr...

Wykład - Siły aglomeracyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1379

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Wykład 7 Siły aglomeracyjne- skupiają te same lub różne rodzaje podmiotów i działalności, mogą być wynikiem popytu lub podaży. Biorą się z oszczędności zewnętrznych dużego skupienia działalności wysoko wyspecjalizowanych dostawców nakładów: pr...

Wykład - Użytkowanie terenu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 903

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Wykład 8 Użytkowanie terenu- to wykorzystywanie powierzchni Ziemi przez człowieka dla potrzeb gospodarczych. Zależy ono przede wszystkim od warunków naturalnych. obejmuje: Konkurowanie o użytkowanie terenów Infrastrukturę nieruchomości i za...

Wykład - Region węzłowy (nodalny)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2401

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Wykład 9 Region węzłowy (nodalny) oznacza ujęcie regionu jako obszaru ciążeń powiązań usługowych bądź produkcyjnych. Są jednolite pod względem funkcjonalnym, ale różne pod względem działalności gospodarczej. Regiony węzłowe wyznacza się według...