Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

note /search

Specyficzne właściwości działalności gospodarczej - usługi transportow...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

Specyficzne właściwości działalności gospodarczej.      a) jednoczesność produkcji i konsumpcji  – w tym samym czasie kiedy jest  produkowana usługa następuje jej jednoczesne wykorzystanie przez kupującego; nie  można produkować na zapas; nabywca nie może jej kupić na własność i skonsumować  wtedy ...

Koszty zewnętrzne w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2415

Koszty zewnętrzne w transporcie –ich rodzaje oraz metody i  formy internalizacji tych kosztów      Koncepcję kosztów zewnętrznych  rozwinął Arthur Pigou w 1917 roku, definiując je jako  różnicę pomiędzy społecznym kosztem produkcji a kos...

Działalność gospodarcza realizowana w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

Podstawowe fazy i procesy działalności gospodarczej realizowanej w  transporcie.      Działalność gospodarcza-  działalność która polega na angażowaniu zasobów celem  zaspokojenia potrzeb i realizacji przychodów.    ASPEKT EKONOMICZNY  a) Proces produkcji  – zespół różnych czynności wykonywanych pr...

Mierniki produkcji w sektorze transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2268

Podstawowe mierniki produkcji w sektorze transportu.      I Mierniki ilościowe (naturalne):  a) Mierniki podstawowej produkcji transportu:  - ilość masy towarowej, struktura ładunku, ilość środków transportu, zdolność przewozowa,  b) Mi...

Transportochłonność gospodarek krajów UE

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3136

Podstawowe tendencje w zakresie kształtowania transportochłonności gospodarek  krajów UE oraz energochłonności i kapitałochłonności w transporcie.      Kapitałochłonność jest funkcją pochodną takich czynników jak:  - Pracochłonność,  - materiałochłonność,  - energochłonność ( nakłady niezbędne do r...

Specyficzne właściwości działalności gospodarczej - produkcja i konsum...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

Specyficzne właściwości działalności gospodarczej.      a) jednoczesność produkcji i konsumpcji  – w tym samym czasie kiedy jest  produkowana usługa następuje jej jednoczesne wykorzystanie przez kupującego; nie  można produkować na zapas; nabywca nie może jej kupić na własność i skonsumować  wtedy ...

Cechy użytkowe produktu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2317

Cechy użytkowe produktu (kryterium jakościowe): 1.szybkosc  –realizacja usługi, miernik :czas trwania przewozu) -jak szybko pokonuje proces[mM,km/h] 2.masowość  (miernik: liczba usług świadczonych , częstotliwość) -świadczy o tym, że usługa jest jednorazowa, a jako producent mogę nie mieć do niej d...

Podstawowe fazy i procesy działalności gospodarczej realizowanej w tra...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1659

Podstawowe fazy i procesy działalności gospodarczej realizowanej w  transporcie.      Działalność gospodarcza-  działalność która polega na angażowaniu zasobów celem  zaspokojenia potrzeb i realizacji przychodów.    ASPEKT EKONOMICZNY  a) Proces produkcji  – zespół różnych czynności wykonywanych pr...

Podstawowe mierniki produkcji w sektorze transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 4515

Podstawowe mierniki produkcji w sektorze transportu.      I Mierniki ilościowe (naturalne):  a) Mierniki podstawowej produkcji transportu:  - ilość masy towarowej, struktura ładunku, ilość środków transportu, zdolność przewozowa,  b) Mi...