Prof. dr hab. Aleksander Oksanych

Marketing bezposredni i on-line-praca zaliczeniowa z wykładu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. Aleksander Oksanych
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2723

Temat pracy to marketing bezpośredni i online. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, prowadzi je prof. dr hab. Aleksander Oksanych. Praca ma 13 stron i zawiera informacje na temat: co wyróżnia marketing bezpośredni, jakie są podstawowe narzędzia wykorzystywane w direct ...

Metoda ABC Wielkosc sprzedazy firmy-praca zaliczeniowa na ćwiczenia

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. Aleksander Oksanych
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3885

Temat pracy to: obliczanie wielkości sprzedaży firmy metodą ABC. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr hab. Aleksander Oksanych. Notatka złożona jest z dwóch dokumentów tekstowych zawierającego wyniki przeprowadzonej analizy oraz kilku arkuszy kalkulacyjnych, w...

Analiza portfelowa BCG-praca zaliczeniowa na ćwiczenia

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. Aleksander Oksanych
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4942

Temat pracy to: analiza portfelowa BCG firm meblowych. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr hab. Aleksander Oksanych. Notatka złożona jest z dokumentu tekstowego zawierającego wnioski oraz dwóch arkuszy kalkulacyjnych, w których znajdują się obliczenia i anali...

Analiza port folio General Electric firmy cukierniczej-praca zaliczeni...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. Aleksander Oksanych
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2254

Temat pracy to: analiza port folio General Electric firmy cukierniczej. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr hab. Aleksander Oksanych. Notatka złożona jest z pliku .jpg, który zawiera polec...

Podstawy marketingu - opracowanie do wykładu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. Aleksander Oksanych
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1974

doc. Notatka zawiera takie informacje, jak: struktura marketingu, marketing – mix, otoczenie firmy – rynkowe, gospodarcze, społeczne, model sił konkurencyjnych M.Potera, segmentacja rynku, strategiczne jednostki biznesu, analiza portfelowa, analiza SWOT, rodzaje układu sił i słabości oraz szans i...