Prof. dr hab. Aleksander Oksanych

note /search

Marketing bezposredni i on-line-praca zaliczeniowa z wykładu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2849

Temat pracy to marketing bezpośredni i online. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, prowadzi je prof. dr hab. Aleksander Oksanych. Praca ma 13 stron i zawiera informacje na temat: co wyróżnia marketing bezpośredni, jakie są podstawowe narzędzia wykorzystywane w direct ...

Metoda ABC Wielkosc sprzedazy firmy-praca zaliczeniowa na ćwiczenia

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3934

Temat pracy to: obliczanie wielkości sprzedaży firmy metodą ABC. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr hab. Aleksander Oksanych. Notatka złożona jest z dwóch dokumentów tekstowych zawierającego wyniki przeprowadzonej analizy oraz kilku arkuszy kalkulacyjnych, w...

Analiza portfelowa BCG-praca zaliczeniowa na ćwiczenia

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5278

Temat pracy to: analiza portfelowa BCG firm meblowych. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr hab. Aleksander Oksanych. Notatka złożona jest z dokumentu tekstowego zawierającego wnioski oraz dwóch arkuszy kalkulacyjnych, w których znajdują się obliczenia i anali...

Podstawy marketingu - opracowanie do wykładu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2667

doc. Notatka zawiera takie informacje, jak: struktura marketingu, marketing – mix, otoczenie firmy – rynkowe, gospodarcze, społeczne, model sił konkurencyjnych M.Potera, segmentacja rynku, strategiczne jednostki biznesu, analiza portfelowa, analiza SWOT, rodzaje układu sił i słabości oraz szans i...