Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska

note /search

Egzamin - opracowane zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1309

1.  Na wybranym przykładzie omów zasadę zielonej inżynieri   Zasada: Raczej właściwy niż przypadkowy (Projektant powinien starać się zabezpieczyć żeby wszystkie  strumienie materiałów oraz energii zarówno wchodzące jak i wychodzące były właściwie bezpieczne  (nietoksyczne) jak to tylko możliwe)  Pr...

Metoda wapniowo-wapienna odsiarczania spalin - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3402

Metoda wapniowo- wapienną jako przykład metody mokrej stosowanej  do odsiarczania spalin      Opiera się na absorpcji  SO 2 w wodnej zawiesinie wapna lub kamienia wapiennego, według  następujących reakcji:    W metodzie wapniowo-wapiennej skuteczność odsiarczania wynosi 80÷90 % Produktem  końcowym ...

Metody obniżania emisji CO2 - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

M etody obniżania emisji CO2 do atmosfery    -  Zmniejszenie zużycia paliw: ograniczenie ruchu samochodowego;używanie  środków komunikacji miejskiej; rower; samochody elektryczne itp  - Zwiększenie efektywności procesu – wprowadzenie  coraz  nowszych  technologii  przez firmy produkujące prąd elekt...

Metody separacji CO2 - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

Metody separacji CO2 ze spalin    Do metod separacji dwutlenku węgla zaliczamy procesy obejmujące:  -  absorpcję - fizyczną i chemiczną  -  adsorpcję,  - separ ację membranową  -  separację kriogeniczną.  Technologią stosowaną od wielu lat w skali przemysłowej są procesy oparte o absorpcję.  Pozost...

Metody usuwania tlenków azotu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1736

  M etody usuwania tlenków azotu ze spalin      Metody pierwotne obniżania emisji NOx w spalinach   • polegają na  niedopuszczeniu do powstawania NOx  u źrodła, czyli w komorze spalania,  • najważniejsze z metod to:  _ zastosowanie palniko...

Metody zmniejszenie emisji siarki - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2296

Metody zmniejszenie emisji siarko do atmosfery    Usuwanie związków siarki:  *termiczne odsiarczanie ropy naftowej W metodzie termicznej podgrzaną ropę naftową  przetłacza się kilkakrotnie z jednego zbiornika do drugiego. W wyniku napowie...

Powstawanie tlenków azotu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2296

Powstawanie  tlenków azotu podczas spalania paliw kopalnych     Tlenki azotu powstają głównie w procesach spalania azotu i tlenu (gazów zawartych w  powietrzu) podczas: energetycznego spalania paliw, koksowania węgla, spalania paliw w  silnikach mechanicznych (samolotów, samochodów, lokomotyw, stat...

Schemat instalacji i proces hydroodsiarczania - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1715

Schemat instalacji i proces hydroodsiarczania ropy i ropopochodnych            Hydroodsiarczanie- W tym pro cesie produkty naftowe są poddane działaniu  wodoru w obecności katalizatorow w postaci związkow kobaltu i molibdenu  osadzonych na tlenku g...

Fizykochemiczne metody rekultywacji gleb - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1792

Wymień i krytycznie omów fizykochemiczne metody rekultywacji gleb  stosowane w  warunkach  in-situ      ·                    Utlenianie  chemiczne- duża inwazyjność  w  stosunku  do  oczyszczanej  gleby i  środowiska (stosowanie  silnych...