Prof. dr hab. Adam Budnikowski

note /search

Pojęcie i Teorie MSG cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 4102

1.  Pojęcie i zakres MSG    a)  przyczyny wyodrębnienia i pojęcie MSG    ogromne i stale wzrastające znaczenie handlu międzynarodowego i innych  form współpracy międzynarodowej    różnice występujące między stosunkami ekonomicznymi nawiązywanymi w  granicach jednego kraju i w skali międzynarodo...

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2044

  I.  MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE:    1.  Bilans płatniczy:    a)  definicja:    bilans płatniczy - zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych między  rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie, najczęściej jednym  roku; wymienione w nim transakcje obejmują odpłatny eksport i im...

Teorie MSG cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2415

1.  Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy:    a)  handel międzynarodowy a wzrost gospodarczy:    omawiane dotąd teoria miały charakter statyczny (warunki produkcji w  poszczególnych krajach nie zmieniały się: koszty wytwarzania oraz wielkość  zasobów czynników produkcji pozostawały stałe): ...

POLITYKA HANDLOWA - cła

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2583

I.  POLITYKA HANDLOWA    1.  Polityka handlowa:    a)  polityka handlowa i jej środki:    całość przedsięwzięć państwa zmierzających do wpływania na wielkość i  strukturę eksportu i importu danego kraju;    środki polityki handlowej:  ...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 4886

1.  Wolny handel a protekcjonizm:    a)  tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu:    argumenty niesłuszne:  o  wprowadzenie środków protekcjonistycznych pozwoli zwiększyć  zatrudnienie i produkcję w wyniku efektu mnożnikowego  spowodowanego zmniejszeniem importu i przesunięciem części popyt...

Wprowadzenie i współczesna Ekonomia Menedżerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882

I.  WPROWADZENIE      rozwój gospodarczy posiada wymiar coraz bardziej międzynarodowy    istnieją instytucje regulujące międzynarodową współpracę gospodarczą    międzynarodowa współpraca gospodarcza budzi liczne kontrowersje    1.  Powstanie i rozwój gospodarki światowej    a)  postęp technicz...