Prof. dr Elżbieta Maciejowska

note /search

Polityka fiskalna

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2135

Prowadząca to prof. Elżbieta Maciejowska. Z liczącej 8 stron notatki, możemy dowiedzieć się, czym są: automatyczne stabilizatory koniunktury, inflacja pełzająca, inflacja umiarkowana, inflacja otwarta, wysokość stopy dyskontowej, inflacja płacowa. Polityka fiskalna Polityka fiskalna to decyzje rzą...

Wpływ zmian konsumpcji autonomicznej na PKB

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1785

Prowadząca to prof. Elżbieta Maciejowska. Notatka liczy 2 strony, z jej treści możemy dowiedzieć się więcej o takich zagadnieniach, jak: wzrost konsumpcji autonomicznej, wpływ wydatków państwa na zakup dóbr i usług na PKB, wzrost P...