Prof Czamara - strona 2

Technologia składowania-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Wykład 6 TECHNOLOGIA SKŁADOWANIA: przywóz odpadów rozładunek i inspekcja warstwa 30-60 cm spychaczem przejazdkompaktorem np. 3 razy w poprzek skarpy koniec dnia roboczego przejazd spychaczem 1-2 razy przesypka dzienna spychaczem SCHEMAT KOMPAKTORA Zagęszczanie kompaktorem: siła naciskająca ...

Kompostowanie-wykład 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

Wykład 7 KOMPOSTOWANIE polega na rozkładzie materii organicznej w warunkach tlenowych. Na przebieg ma wpływ temperatura, zawartość tlenu (30-35%), zawartość wilgoci. To proces egzotermiczny powodowany przez mikroorganizmy tlenowe, w warunkac...

Spalanie odpadów-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Wykład 9 SPALANIE ODPADÓW Spalanie jako utlenianie i inne procesy przekształcania odpadów w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy w łuku elektrycznym, o ile substancje powstające podczas tych procesów, to zbiór przemian fizycznych i ...

Zastosowanie wapna w gospodarce odpadami-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Przemysł hutniczy i stalowniczy Kamień wapienny - używany jest w hutnictwie przy produkcji żelaza i metali nieżelaznych jako topnik; wapno palone - stosuje się jako składnik umożliwiający aglomerację rudy, do odsiarczania surówki, do usuwania zanie...

Unieszkodliwianie odpadów w procesie kompostowania - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Unieszkodliwianie odpadów w procesie kompostowania następuje przez: 1) stabilizację substancji organicznej w wyniku procesów humifikacji, butwienia, murszenia i zwęglania, 2) wytworzenie w masie kompostowanych odpadów temperatury powyżej 55°C, w której giną organizmy patogenne, 3) wytworzenie subs...

Klasyfikacja odpadów - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

KLASYFIKACJA ODPADÓW 1. Według stopnia toksyczności: • KATEGORIA I- odpady nadzwyczaj niebezpieczne. Mogą wywołać nieodwracalne procesy degradacji środowiska. Zawierają substancje o bardzo silnych właściwościach trujących, odznaczające się dużą aktywnością i natychmiastowym działaniem • KATEGORIA ...

Stacje przeładunkowe - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

14. STACJE PRZEŁADUNKOWE. RACJONALNOŚĆ STOSOWANIA. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE. Stacje przeładunkowe mają na celu głownie zmniejszenie kosztów systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów przez: • zwiększenie ładowności środków transportowych (transport kontenerowy na odcinku od jednostki osiedleńcz...

Napowietrzanie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

NAPOWIETRZANIE Do napowietrzania mieszaniny kompostującej stos się trzy podstawowe metody: fizyczne odwracanie mieszaniny (proces w pryzmach, w reaktorach bębnowych) napowietrzanie grawitacyjne (pryzmy) napowietrzanie mechaniczne nad-lub-podciśnieniowe (w pryzmach i reaktorach kontenerowych) NA...

Wyk_ad kompostowanie -definicja odpadów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

1. Definicja i klasyfikacja odpadów. Organizacja i priorytety gospodarki odpadami.Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dl...