Prof. Bronisław Siemieniecki

Treści kształcenia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Bronisław Siemieniecki
  • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

Wykład VI: Treści kształcenia Czynniki determinujące dobór treści kształcenia Wymagania społeczne - przygotowanie do pełnienia ról społecznych; - przygotowanie specjalistyczne, rozwijanie podstawy innowacyjnej; - wychowanie aktywnych odbiorców i twórców dóbr kulturalnych; - rozwój wartościowy...