Prof. A. Morawiec

Pojęcie chwytu-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. A. Morawiec
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3038

Pojęcie chwytu. Wiktor Szkłowski. Sztuka jako chwyt (1917). Szkłowski wychodzi od stanowiska Aleksandra Potiebni, który twierdził, że sztuka jest sposobem myślenia i poznania, a nie ma sztuki bez obrazu. Celem obrazowości jest ułatwienie nam zrozumienia obrazu. Określenie, że „sztuka jest myśleniem...

Psychoanaliza w badaniach literackich-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. A. Morawiec
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1757

Psychoanaliza w badaniach literackich. Zygmunt Freud Pisarz a fantazjowanie (1908). Skąd autor czerpie swoje tworzywo? W każdym człowieku znaleźć można czynności pokrewne tworzeniu. Zaczynając od dzieciństwa: pierwsze ślady twórczości liter...