Problematyka rozwoju

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka rozwoju - strona 1 Problematyka rozwoju - strona 2 Problematyka rozwoju - strona 3

Fragment notatki:

Temat XI: Problematyka rozwoju Triada kategorii opisujących dynamikę rzeczywistości: ruch, rozwój, postęp
Etapy (szczeble) rozwoju i postępu przyrody:
a) przyroda nieożywiona
b) przyroda ożywiona
c) przyroda społeczna
Kryteria postępu w przyrodzie
ad. 1) Triada kategorii opisujących dynamikę rzeczywistości:
Ruch jest najszerszym pojęciem, gdyż oznacza wszelką zmianę obiektu: wewnątrzną i zewnętrzną, zarówno ilościową jak i jakościową, poczynając od zmiany położenia obiektów w przestrzeni.
(ruch = zmiana)
[Czasami przeciwstawiano sobie ruch i zmianę - ruch: zmiana zewnętrzna, poruszanie się, zmiana w przestrzeni; przemiana - zmiany wewnętrzne].
Rozwój jest pojęciem węższym, jest to zmiana kierunkowa (ma ustalony kierunek), uporządkowana w jakiś sposób, monotoniczna względem jakiegoś parametru (wielkości; tzn. Sprawiająca, że dana wielkość albo nieustannie rośnie, albo nieustannie maleje - zmiana regresywna, jak i progresywna to rozwój).
Postęp obejmuje jedynie zmiany progresywne, polegające na doskonaleniu organizacji, przechodzeniu od szczebli niższych do szczebli wyższych. Rozwojem jest np. rozszerzanie się Wszechświata, ewolucja gatunkowa lub proces starzenia się organizmów; starzenie się organizmu.
Z tych trzech procesów na miano postępu zasługuje jedynie ewolucja gatunkowa, przynajmniej w tym zakresie, w jakim polega na doskonalenie gatunku.
Trzy omawiane pojęcia różnią się nie tylko zakresem, lecz także tym, że pojęcia ruchu i rozwoju mają sens w pełni obiektywny (opisowy), natomiast pojęcie ma po części charakter subiektywny (aksjologiczny, podmiotowy) - oceny, wartościowanie.
Z podanych określeń wynika, że rozwój jest szczególnym przypadkiem ruchu, natomiast postęp - szczególnym przypadkiem rozwoju. Zdaje z tego sprawę poniższy schemat:

Ruch = zmiana w ogóle______________________________________
| |
Rozwój = zmiana kierunkowa (uporządkowana) zmiana nieuporządkowana
| | | Postęp = zmiana progresywna | zmiana zachowawcza zmiana regresywna (regres)
Jeśli pojęcie ruchu dotyczy zarówno całego Wszechświata, jak i wszelkich jego fragmentów, natomiast pojęcie rozwoju dotyczy świata ujmowanego jako całość i tylko niektórych jego fragmentów, to pojęcie postępu ma zastosowanie jedynie do nielicznych jego fragmentów.
Dotyczy ono człowieka i społeczeństwa, a także przyrody ożywionej (postęp).


(…)

… - 5 mln. Lat temu nasz przodek (australopitek) zaczął poruszać się na tylnych kończynach i w sposób coraz bardziej systematyczny zaczął wytwarzać proste narzędzia pracy. Około 200 tys. Lat temu posiadł on zdolność posługiwania się mową artykułowaną oraz abstrakcyjnym myśleniem, stając się tym samym czlowiekiem (czyli gatunkiem zwanym homo sapiens, człowiekiem rozumnym).
Przodek nasz nie był jedynym wówczas gatunkiem hominidów [przynajmniej 20 gatunków].
Na kontynencie europejskim, azjatyckim i afrykańskim żyło co najmniej 20 gatunków człowiekowatych, wśród nich nasz przodek oraz neandertalczyk, którego ostatnie szczątki pochodzą zaledwie sprzed 28. tys. Lat. [genetyka wykluczyła pochodzenie czlowieka od neandertalczyka].
Nie jest sprawą jasną, dlaczego do naszych czasów przetrwał jedynie człowiek, mimo że np. Neandertalczyk wytwarzał narzędzia kamienn nie gorsze od naszego przodka, a mózg miał nieco większy od mózgu ludzkiego.
Zarówno powstanie życia, jak i człowieka stanowiło zasadniczy postęp, gdyż oznaczało nie tylko wzrost złożoności, lecz także doskonalenie organizacji oraz coraz wyższy poziom uduchowienia materii [T. de Chardin], osiąganie przez nią coraz wyższych stanów świadomości.
Krytyka…
Wielkiego Wybuchu, który miał miejsce około 13,7 mld lat temu. Z kolei życie pojawiło się na ziemi około 4. mld lat temu, a człowiek około 200 tys. Lat temu [wg większości antropologów -> mało pewna data, zależna od definicji człowieka].
Powstanie życia stanowiło wielki krok w ewolucji przyrody, gdyż oznaczało powstanie układów (istot) żywych (najpierw jednokomórkowych, a następnie wielokomórkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz