Polityka - strona 40

Związki interpersonalne w rozwoju dziecka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 427

Związki interpersonalne w rozwoju dziecka. Niemowlę jest od urodzenia istotą społeczną, jakkolwiek nie od razu można nazwać je partnerem społecznym, bo dopiero stopniowo staje się zdolne do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi i wchodzenia z nimi w interakcje. Niezaradność małego dziecka i brak m...

Zygmunt Mysłakowski-życiorys

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1428

ZYGMUNT MYSŁAKOWSKI (1890 - 1971) Zygmunt Mysłakowski urodził się 4 lipca 1890 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Pierwsze 5 lat życia spędził w Łubkach, małej wiosce, o której w późniejszych latach życia mówił, iż był to „świat pełen dobr...

Dezorganizacja rodziny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

Dezorganizacja rodziny Rodzina jest dla człowieka środowiskiem społecznym, w którym czuje się najbezpieczniej, w sensie społecznym, psychicznym i najlepiej zaspokaja swoje psychospołeczne potrzeby. Jednak jak to w życiu bywa pojawiają się zakłócenia wywołujące przejściowy lub trwały rozkład podsta...

Wpływ aktywności fizycznej i odżywiania na prawidłowy rozwój człowieka...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIŁOWEGO ROZWOJU I ZDROWIA CZŁOWIEKA. Ludzkie ciało można porównać do bardzo skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania, właściwej diety i aktywności fizycznej. W przeciągu całego naszego życia ...

Oświata w państwie Karola Wielkiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 987

Oświata w państwie Karola Wielkiego. Pierwsze wielkie poczynania na rzecz zahamowania ciemnoty i zacofania, odrodzenia nauki i szkolnictwa podjął na początku IX wieku Karol Wielki. W 800 roku Karol przybrał tytuł cesarza i wznowił tradycje Ce...

Środowisko gazowe człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

„ Środowisko gazowe człowieka.” I Wstęp W skład środowiska człowieka wchodzą wszystkie elementy znajdujące się w otoczeniu człowieka lub populacji, które wzajemnie na siebie oddziałują. Wyróżniamy w tym środowisku : Fizjosferę - część abiotyczną Biosferę (ekesferę ) - tworzy powłokę biotyczną, na k...

Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznej Nadużywanie środków, wpływających na zmianę nastroju lub świadomości, alkoholu czy też narkotyków nieodmiennie i trwale związane jest z historią ludzi. Już od okresu neolitu, kiedy to nastąpiła samoistna destylacja, dokonana przez naturę,...

Charakterystyka emocji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022

CHARAKTERYSTYKA EMOCJI Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia „emocja”. Jedni traktują ją jako pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć. Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając ją ustosunkowuje się do niej: ciesz...

Funkcje socjologi prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

CZEMU SŁUŻY SOCJOLOGIA PRAWA? Nauki prawne Nauki prawne funkcjonowały zawsze w kontekstach refleksji aksjologicznej, historycznej, porównawczej i socjologicznej. Spełniały dwie funkcje: a) ukazywały zmienność prawa pozytywnego w przestrze...

Sofiści-poglądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

SOFIŚCI Próby odpowiedzi na pytanie: czym jest sofistyka? Wymagają przede wszystkim osadzenia tego zjawiska w realiach historii i kultury greckiej. Wyrosło ono w określonych warunkach społeczno - politycznych i kulturowych w Atenach II połowy V ...