Polityka - strona 38

Telewizja w nauczaniu-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

TELEWIZJA W NAUCZANIU Rozdział I Magia telewizji... Czy zrezygnowałbyś z oglądania telewizji przez resztę życia w zamian za milion dolarów? Rzecz ciekawa, że jedna czwarta Amerykanów nie byłaby skłonna się na to zdecydować. Natomiast inni wyrażili gotowość rozstania się z telewizją w zamian za jedy...

Teorie społecznego uczenia się

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

TEORIE SPOŁECZNEGO UCZENIA SIĘ Zachowanie „niezaburzone /normalne ,przystosowawcze/ oraz „zaburzone ”/ nie akceptowane społecznie, , jest nabywane zgodnie z regułami uczenia się, a więc sterowane przez otoczenie. Dlatego nieprawidłowości zachowań tkwią w otoczeniu, a nie w jednostce., przez prefero...

Terroryzm zachodnioniemiecki - socjologia organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Terroryzm zachodnioniemiecki - socjologia organizacji. Bomby przeciw aparatowi Rzucamy również w świadomość mas l. PRZEMIANY POLITYCZNO-SPOŁECZNE W RFN W DRUGIEJ POŁOWIE LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH Znaczny wpływ na rzeczywistość zachodnioniemiecką drugiej połowy lat sześćdziesiątych wywarła recesja gospod...

Tożsamość w literaturze przedmiotu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

TOŻSAMOŚĆ W LITERATURZE PRZEDMIOTU. Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne zarysowanie różnych koncepcji tożsamości, charakterystycznych dla najbardziej znanych teorii psychologicznych, aby móc w sposób szkicowy zasygnalizować aktualny stan tego zagadnienia. W kontakcie ze światem współczes...

Tryptyk pedagogiczny - Korczak- Makarenko- Freine

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Tryptyk pedagogiczny - Korczak- Makarenko- Freinet Podobnie jak Korczak rozpoczął swoją działalność u progu nowego stulecia, kiedy Ellen Key rzuciła prorocze hasło, iż będzie ono „stuleciem dziecka”. Były to lata niebywałego ożywienia pedagogicz...

Uwarunkowanie aktywności kulturalnej ludzi starych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Uwarunkowanie aktywności kulturalnej ludzi starych Gerontopedagogika, jak często określana jest pedagogika podeszłego wieku jest specjalistyczną dziedziną o stosunkowo niedługich tradycjach. Pierwsze opracowania dotyczące tej problematyki pojawiły się w latach sześćdziesiątych. Można wymienić pięć ...

Uzależnienia-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

UZALEŻNIENIA Żyjemy w czasach głębokiego kryzysu rodzinnego, co powoduje pozbawienie bliskiej więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami. Prowadzić to może do obojętności w stosunku do innych osób, a nawet agresywnych zachowań. Rodzina pełni najważniejszą rolę w rozwoju społecznym dziecka. Rodzice są w...

Vladimir Mecziar-życiorys

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Vladimir Mecziar . WSTĘP Początkowo uwielbiany przez elity polityczne i tłumy. Uważany za ojca nowej, niepodległej Słowacji. Później odbierany jako największy jej destruktor, człowiek, który zniechęcił światowych polityków i zabił zaufanie, którym był darzony jego kraj. Mówił o wzmocnieniu federacj...

"Widzę i uznaję, to co lepsze postępuję jednak za gorszym"Owidiusz-in...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Widzę i uznaję, to co lepsze postępuję jednak za gorszym. Owidiusz Te słowa wielkiego poety starożytnego Rzymu, zaczerpnięte z jednego z jego poematów - „Przemian”, czynię mottem mojego eseju, pomimo, iż nie nastrajają one zbytnio optymistycznie do dalszych rozważań. Władzę rozumiemy często w aspe...

Osoba nadużywająca narkotyki-jej obraz w oczach gimnazjalistów i młodz...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

WIZERUNEK OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ NARKOTYKI W OCZACH GIMN A ZJALISTÓW I MŁODZIEŻY STARSZEJ WSTĘP PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA NARKOMANII W POLSCE Podstawowe pojęcia dotyczące zjawiska narkomanii. Rys historyczny rozwoju nark omanii w Polsce. Narkotyki-ich rodzaje, dz...