Polityka - strona 34

Pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Możliwość stymulacji i pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo. 1.Rodzina jako środowisko wychowawcze. Rodzina ponosi podstawową odpowiedzialność za wychowanie dzieci, za ich karierę szkolną i przygotowanie do samodzielnego życia. To właśnie w rodzinie dokonuje się podstawowy pro...

Model umysłu w psychologii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

MODELE UMYSŁU W PSYCHOLOGII UMYSŁ: *„Myślenie, wola i sądzenie stanowią trzy podstawowe rodzaje aktów umysłu” (Ahrendt, 1991) Te trzy aspekty : działanie, intuicja związana a wolą i sądy, konieczne są aby sprawnie działał nasz umysł. DEFINICJA: UMYSŁ - system odpowiedzialny za przebieg procesów psy...

Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku Kończący się XX wiek stanowi wyjątkowy okres w dziejach całej ludzkości. Wydarzenia minionych lat wstrząsnęły całym światem i odcisnęły swe piętno na życiu wszystkich społeczeństw. Wiek XX kojarzy się z takimi wydarzeniami jak: dwie Wojny Świ...

Motywacja uczniów do aktywności fizycznej w szkole podstawowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

-1- Motywowanie uczniów do aktywności i zaangażowania na zajęciach wychowania fizycznego w szkole podstawowej. WSTĘP Szkoła stanowi najważniejsze, podstawowe „źródło” edukacji w zakresie kultury fizycznej. Wychowanie fizyczne dzieci i mło...

Nauczyciel- przegląd historycznych funkcji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

Nauczyciel- przegląd historycznych funkcji Termin nauczyciel ( nauczycielka) - to odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej ( nauczającej) w instytucjach oświatowo-wychowawczych, szkołach, przedszkolach, na kursa ch oraz w innych placówkach pozaszkolnych. Z ...

Niepowodzenia dydaktyczne i ich przyczyny - rola rodziny w życiu dziec...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Niepowodzenia dydaktyczne i ich przyczyny - rola rodziny w życiu dziecka Przedmiotem tej pracy jest zachwianie porządku życia rodzinnego, występująca w określonej sytuacji społecznej. Powoduje ona niekorzystne społeczne konsekwencje, przejawiające się zwłaszcza w negatywnych zachowaniach dzieci i m...

Niepowodzenia w kształceniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Niepowodzenia w kształceniu W jaki sposób można walczyć z niepowodzeniami w kształceniu . Wzmacnianie siły motywacji do uczenia się danego przedmiotu zależy w dużym stopniu od nauczyciela, od tego, jaką wartość nada treściom przekazywanym na lekcji, przy czym chodzi tu głównie o wartość faktyczną, ...

Nieprzystosowanie społeczne - cechy uzależnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE. Przyczyny: - alkoholizm - narkomania - nikotynizm - AIDS Jak uczyć tolerancji i właściwego podejścia do ludzi chorych na AIDS WSTĘP Nieprzystosowanie społeczne polega na "braku umiejętności peł...

Obraz świata w świetle literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Obraz świata w świetle literatury. Podstawowe pojęcia obrazu świata. Wśród czynników kreujących osobowość człowieka, obraz świata w którym żyje odgrywa zasadniczą rolę. Przez obraz świata realnego rozu­miemy pojęcie światopoglądu. Światopogląd jest nie tylko najogólniejszym ale cał o ściowym, synte...

Obraz współczesnej młodzieży-uczestnictwo w kulturze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

PRACA PROSEMINARYJNA Z ANIMACJI KULTURALNEJ OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UZWGLĘDNIENIEM JEJ PRZYGOTOWANIA DO UCZESTNICTWA W KULTURZE PL AN PRACY Kultura, edukacja kulturalna, uczestnictwo w kulturze na podstawie literatury przedmiotu i wypowiedzi młodzieży 3 II. Uczestnictwo w kultu...