Polityka - strona 33

Człowiek w społeczeństwie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

„Jednostka , a społeczeństwo-wzajemne relacje” Człowiek w społeczeństwie. Rozważając problematykę jednostki i społeczeństwa , ich wzajemnych relacji pragnę najpierw zwrócić uwagę na dwa główne tematy . Człowiek w społeczeństwie i społeczeństwo w człowieku . Zauważymy za chwilę , że te tematy zawier...

Karl Jaspers - „Filozofia egzystencji” - recenzja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

Karl Jaspers - „Filozofia egzystencji” - recenzja. Zanim przejdę do przedstawienia spostrzeżeń, jakie nasunęły mi się po lekturze tego dzieła, wyjaśnię - kluczowe dla niego - pojęcie egzystencjalizmu. Jest to kierunek filozofii współczesnej, według którego punktem wyjścia analizy filozoficznej jest...

Demografia-kobieta a model rodziny na tle przemian ustrojowych w Polsc...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE - DEMOGRAFIA Posługując się Tofflerowską terminologią każdemu z wyróżnionych przez niego etapów rozwoju społeczeństw, przyporządkować można analogiczną formę rodziny. I tak w społeczeństwach preidustrialnych dominował jeden typ rodziny, t...

Koncepcje psychologiczne człowieka - Metoda klasyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE CZŁOWIEKA Koncepcja psychoanalityczna człowieka składa się : - metoda badań psychiki człowieka - leczenie człowieka - psychologiczna koncepcja ludzkiej psychiki. METODA KLASYCZNA Z. FREUD. - twórca Z. Freud ( jego samo życie wpłynęło na niego, że powstała psychoanaliza). Z ...

Koncepcja wychowania, a oddziaływania wychowawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

KONCEPCJE WYCHOWANIA, A ODZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE. STRATEGIA WYCHOWANIA, A STYL I METODY ODZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO. Pedagogika GESTALT-jeden z rodzajów pedagogiki alternatywnej, /integrującej wiedzę i doświadczania z kilku nurtów w naukach humanistycznych/, opiera się głównie na

Mózgowe porażenie dziecięce - Obustronny niedowład kurczowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1113

Mózgowe porażenie dziecięce Wśród całej liczby dzieci niepełnosprawnych ruchowo, którą w naszym kraju szacuje się na około 40-50 tysięcy . ponad połowa(czyli 20-25 tysięcy) to pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz). Kolejno najliczniejszymi w tej grupie są dzieci z wadami wrodzonymi kręgo...

Marek Fabiusz Kwintylian-życiorys

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

Marek Fabiusz KWINTYLIAN Marek Fabiusz QUNTILIANUS ( KWINTYLIAN) pochodził z Hiszpanii. Żył około 42 do 120 roku n.e. Swe wykształcenie zawdzięczał najlepszym retorom. W 69 roku n.e. jako pierwszy w Rzymie, od cesarza Wespazjana otrzymał etat publicznego profesora wymowy, opłacanego z kasy państwow...

Marksistowska koncepcja człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1519

MARKSITOWSKA KONCEPCJA CZŁOWIEKA Filozofia człowieka to I - zagadnienie istoty człowieka, jego cech i właściwości, jego natura, jego byt, jego ciało i dusza II - zagadnienie pozycji (miejsca) i roli człowieka w świecie III - zagadnienie intelektu jako władzy poznawczej, specyfiki ludzkiego poznania...

Mechanizmy obronne, osobowość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Mechanizmy obronne, osobowość. Każdy źle rozwiązany problem, każda porażka grozi nam lękiem i "zdołowaniem": tak łatwo wtedy jest stwierdzić - " a jednak jestem do niczego ...". Nasza psychika, z troski o swój stan, nie zamierza do tego dopuścić! Uruchamia więc wyuczone wcześnie...