Polityka - strona 31

Etyka sukcesu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Etyka sukcesu Czy jest coś takiego jak etyka sukcesu? Czy da się w ogóle nakreślić jak np. osiągnąć sukces zawodowy, a przy tym jeszcze aby droga do niego nie okazała się tylko karierowiczostwem, albo po prostu zwykłym łutem szczęścia? Wszak lata 90-te w naszym kraju, to okres głębokiej transformac...

Etyka zawodu urzędniczego w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

ETYKA ZAWODU URZĘDNICZEGO W POLSCE 1995-2000 r. Każdy zawód ma swoje wyrastające z długotrwałego doświadczenia reguły. Etyka administrowania może być przedstawiona jako zespół standardów pożądanego postępowania funkcjonariuszy publicz...

Faszyzm włoski w latach 1922-1939

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1631

FASZYZM WŁOSKI W LATACH 1922-1939 PRZYCZYNY FASZYZMU WE WŁOSZECH Trudności ekonomiczne W ciągu pierwszych dwu lat po zakończeniu I wojny światowej znacznie z a ostrzyła się sytuacja wewnętrzna we Włoszech, które znalazły się na progu rewolu...

Feminizm - termin stosowany do opisu kobiecej wyższości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Feminizm - termin stosowany do opisu kobiecej wyższości. Definicja feminizmu obejmuje zarówno doktrynę równych praw dla kobiet ( w praktyce zorganizowany ruch na rzecz praw kobiet), jak i ideologię społecznych przeobrażeń których celem jest: społ...

Filozoficzno-etyczne przesłanki praw i wolności człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

TEMAT: FILOZOFICZNO - ETYCZNE PRZESŁANKI PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA WSTĘP Prawa człowieka były produktem dość długiej ewolucji, która trwała kilkaset lat - twierdzą niektórzy autorzy i wypada się z nimi zgodzić. Ewolucja ta miała miejsce w Europie Zachodniej. W procesie tej ewolucji obok zmienności ...

Formy zabawowe ćwiczeń korekcyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 784

FORMY ZABAWOWE ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH. Wstęp Szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Ludzkie mechanizmy adaptacyjne często nie nadążają za dynamizmem zmian cywilizacyjnych. Ponadto wyeliminowanie czynnych form ruchu z życia codziennego na korzy...

Główne środowiska wychowawcze w życiu młodego człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Główne środowiska wychowawcze w życiu młodego człowieka 1.1 Rodzina i jej znaczenie dla jednostki „Środowisko życia człowieka stanowi od dawna przedmiot zainteresowań zarówno filozofii, jak nauk szczególnych. Jednakże pojęcie środowiska jest wieloznaczne. Każda gałąź wiedzy tworzy adekwatne do swoi...

Geneza zjawisk dewiacji i przestępczości nieletnich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

„Geneza zjawisk dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemów profilaktyki wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie.” W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zjawisk patologii społecznej i różnych form dewiacji z udziałem młodzieży. Granica wiekowa sprawców czynów prze...

Grupy odniesienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Grupy odniesienia Specjaliści ds. marketingu próbują rozpoznać grupy odniesienia swoich docelowych konsumentów. Wpływ grupy odniesienia na konsumentów może się odbywać w trojaki sposób. Grup...