Polityka - strona 28

Autyzm-czym jest?

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1113

Czym jest autyzm? Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy...

Internet-czym jest?

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

CZYM JEST INTERNET 1.SIEĆ SIECI Odpowiedź na pytanie, czym jest Internet, nie jest jednoznaczna. Na pewno każdy wie, czym jest sieć komputerowa - jest to wiele komputerów połączonych ze sobą, które mogą się komunikować. Dzięki tej sieci można korzystać z programów i dokumentów zawartych na dyskach ...

Zjawisko stresu wg. Selye'go (1960) przebiega w trzech fazach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Czym jest ten tajemniczy i manipulujący nami stres? Stres kontroluje reakcje ciała, wpływa na wydajność pracy, efektywność działania. Stres inspiruje do życia, ale jest też odpowiedzialny za jego szybki, nagły koniec: śmierć pod wpływem stresu. Wiele osób uważa, że stres jest zjawiskiem typowym dla...

Czynniki kształtujące osobowość człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Czynniki kszta ł tuj ą ce osobowo ść cz ł owieka 1. Pojęcie osobowości i jej rozwój Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia osobowości jest bardzo trudne. Istnieje wiele koncepcji osobowości i wiele różnorodnych jej definicji. Pytanie, na które próbują odpowiedzieć uczeni zajmujący się problematyką osob...

Autyzm-czynniki-stresogenne w rodzinie z nim związane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

CZYNNIKI STRESOGENNE ZWIĄZANE Z AUTYZMEM WYSTĘPUJĄCYM W RODZINIE Ogólny wpływ autyzmu. Ogólna zasada głosi iż najlepiej by było gdyby autyzm był zidentyfikowany, czy też wykryty jak najszybciej. Jest to zasada stosowana w odniesieniu do wszystkich chorób lub różnego rodzaju zaburzeń. Wpływ autyzmu ...

Czynniki wpływające na proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłow...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Czynniki wpływające na proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłowo oraz jego przebieg Przedmiotem naszych rozważań w tym rozdziale będzie przebieg procesu akceptacji dziecka upośledzonego przez jego rodziców oraz czynniki na niego wpływające. Postawa rodziców wywiera istotny wpływ na zachowani...

Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 924

Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie. //WRAŻENIE WRAŻENIE - prosty proces poznawczy polegający na odbiorze jednej cechy zjawiska. Wrażenia powstają, gdy na nasze narządy zmysłowe działają w sposób bezpośredni bodźce zarówno ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego. Gdy ...

Deontologia-dział etyki normatywnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2107

Deontologia DEONTOLOGIA to dział etyki normatywnej — teoria powinności. Zajmuje się głównie zagadnieniami norm etycznych oraz czynników decydujących o moralnej wartości czynów ludzkich. Termin ten został wprowadzony przez J. Benthama. Na podst...

Diagnoza - definicja, źródła poznania, typy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1449

Diagnoza - definicja, źródła poznania, typy. Pojęcia diagnozy używa się przede wszystkim w naukach lekarskich. Pierwotnie służyło ono wyłącznie do określenia patologicznego stanu organizmu, następnie przyjęło się w orzecznictwie lekarskim ...

Diagnoza-definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Diagnoza jest to proces, który zachodzi między osobą potrzebującą pomocy a diagnostą, ma on na celu ustalenie dlaczego dalsze funkcjonowanie pacjenta w środowisku nie będzie pr a widłowe, dlaczego źle funkcjonuje i potrzebuje pomocy z zewnątrz, rozpoznanie przyczyn danego stanu rzeczy. Efektywne po...