Polityka - strona 27

Charakterystyka systemu kształcenia specjalnego w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 644

Charakterystyka systemu kształcenia specjalnego w Polsce. Kształcenie specjalne to planowy, systematyczny proces oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na uczniów niepełnosprawnych. W zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności kształcenie specjalne odbywa się w przedszkolach specjal...

Chcieć rozumieć świat bez rozumienia siebie samego-interpretacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

"Chcieć rozumieć świat bez rozumienia siebie samego" Ludzie są istotami skomplikowanymi. Sam fakt , iż filozofia od zarania dziejów ,od czasów antycznej Grecji , szuka odpowiedzi kim człowiek jest i niestety , nie może znaleźć zadowalającej wszyst kich odpowiedzi. Świat bez ludzi byłby cz...

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej- właściwa organizacj...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Co oznacza właściwa organizacja życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej? Począwszy od lat czterdziestych psychiatrzy bardzo rozmaicie opisywali dzieci nadpobudliwe, ogromnie nieuważne i impulsywne. Przypisywano im minimalne dysfunkcje (mikrouszkodzenia) m...

Co znaczy być człowiekiem - odwołać się do wybranej koncepcji filozofi...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Co znaczy być człowiekiem odwołać się do wybranej koncepcji filoz o ficznej Co znaczy być człowiekiem - odwołać się do wybranej koncepcji filoz o ficznej Moją pracę na w/w temat oparłem na współczesnym kierunku filozoficznym jakim jest egz y stencjalizm. Przede wszystkim na poglądach Heideggera i S...

Człowiek wobec śmierci-interpretacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

Człowiek wobec śmierci Od momentu, kiedy człowiek jako istota myśląca wyodrębnił się z całości świata prz y rodniczego, zagadnienie śmierci stało się przedmiotem rozważań we wszystkich systemach filozoficznych i religijnych. „Żadna istota, prócz człowieka - mówił A. Schopenhauer - nie dziwi się swe...

Czasoporzestrzeń szkoły

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Czasoprzestrzeń szkoły Czas i przestrzeń to pojęcia jakże uniwersalne dla wszystkich epok. Zmieniają się ludzie, obyczaje i sposoby naszego zachowania. Czas jednak biegnie nieubłaganie. Nikt nie jest w stanie wpłynąć w jakikolwiek sposób na czas. Biegnie on obecnie tak samo jak setki lat temu. Prze...

Czy mieć władzę-Owidiusz interpretacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

CZY MIEĆ WŁADZĘ? Widzę i uznaję, to co lepsze postępuję jednak za gorszym. Owidiusz Te słowa wielkiego poety starożytnego Rzymu, zaczerpnięte z jednego z jego poematów - „Przemian”, czynię mottem mojego eseju, pomimo, iż nie nastrajają one zbytnio optymistycznie do dalszych rozważań. Władzę rozumie...

Czy możemy mówić o społeczeństwie w sensie globalnym-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Czy możemy mówić o społeczeństwie w sensie globalnym? Słowo "społeczeństwo" jest często używane w języku potocznym - "społeczeństwo polskie", zdrowe społeczeństwo", "społeczeństwo wiejskie" itp. W każdym z tych przypadków nazwa oznacza co innego: ogół Polaków, lud...

Czy podkultury są zagrożeniem

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Czy podkultury są zagrożeniem. Spis treści: Czym jest podkultura i podkultura młodzieżowa- próba zdefiniowania pojęć2 Cechy charakterystyczne podkultur młodzieżowych3 Prz yczyny powstawania podkultur młodzieżowych4 Poczucie alienacji jako jedna z przyczyn tworzenia się podkultur5 Sposoby redukowani...

Czy psychologia jest jeszcze nauka o duszy-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

CZY PSYCHOLOGIA JEST JESZCZE NAUKĄ O DUSZY? Psychologia i religia spotykają się w dwu ważnych sferach - normatywnej i ontologicznej. W obu może dochodzić do konfliktów i nieporozumień. Niniejszy tekst, pobieżnie dotyka kwestii domniemanego sporu między psychologią a religią w dziedzinie wartości, d...