Polityka - strona 22

Dziecięce choroby pasożytnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Dziecięce choroby pasożytnicze. Parazytologia jest nauką o pasożytnictwie i pasożytach. Pasożytnictwo jest antagonistycznym zjawiskiem biologicznym, w którym osobniki jednego gatunku, pasożyty wykorzystują osobniki innego gatunku, żywicieli, jako źródło pokarmu, wyrządzając im przy tym szkody. Paso...

Egzamin dojrzałości-omówienie tematu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Egzamin dojrzałości Egzamin dojrzałości to temat mojej pracy, jednak przed przystąpieniem do tematu należałoby omówić co to jest dojrzałość, egzamin. Egzamin dojrzałości w pierwszej chwili kojarzy nam się z wchodzeniem z życie dorosłe, w życie w którym zaczynamy być odpowiedzialni za swoje i innych...

Empatia-klucz do rozumienia człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

EMPATIA Plan pracy: Historia empatii. Naturalny rozwój empatii od wczesnego dzieciństwa po okres dorastania (wg Martina Hoffmana) Empatia w stosunku do cudzych uczuć dobra komunikacja taktowny styl bycia 4. Konflikty i ich rozwiązywanie Litera tura Daniel Goleman „

Etapy rozwoju samowiedzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

ETAPY ROZWOJU SAMOWIEDZY Wg. Kozieleckiego można mówić o 3 etapach rozwoju samowiedzy: Etap samowiedzy elementarnej. trwa od urodzenia od urodzenia do 4 roku życia. głównymi osiągnięciami na tym etapie jest odkrycie własnej odrębności fizycznej i później psychicznej. Na początku rozwoju D.nie odróż...

Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych. Interakcja czynników etiologicznych w patogenezie zaburzeń psychicznych Do zaburzenia czynności psychicznych dochodzi zwykle w wyniku współdziałania wielu czynników etiologicznych. Tradycyjnie wyodrębnia się czynniki: endogenne - związane z predyspozycj...

Formy pracy z lekturą

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Formy pracy z lekturą. Zadaniem lektury jest rozwijanie wrażliwości na piękno języka oraz oddziaływanie wychowawcze poprzez treści książki na myśli, uczucia i postępowanie dziecka. Z tego zadania głównego wynikają zadania szczegółowe: zainteresowanie dzieci i rozbudzenie zamiłowania do lektury wart...

Internetowe strony historyczne w edukacji medialnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

INTERNETOWE STRONY HISTORYCZNE W EDUKACJI MEDIALNEJ Zjawisko globalnej cywilizacji dociera do polskich szkół. Towarzyszą temu mięszane uczucia. Z jednej strony bezgraniczny i bezkrytyczny zachwyt nad nowymi mediami, z drugiej zaś pada sceptyczne pytanie o kolokwialnym zabarwieniu ,,Jak nie być głup...

John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy. John Dewey urodził się 20 października 1859 r. w miejscowości Burlington w Stanach Zjednoczonych Ameryki, umarł zaś w 1952 r. w Nowym Yorku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczą...

Kwestionariusz ankiety

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1582

K W E S T I O N A R I U S Z A N K I E T Y Prowadzone badania zmierzają do utworzenia portretu młodego Polaka tzn. określenie stylu życia, planów życiowych, wyznawanych wartości, poglądów i aspiracji współczesnej młodzieży. Ankieta jest przygotowywana i przeprowadzana przez studentów II roku Animacj...

Kara śmierci - argumenty za i przeciw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Kara śmierci - argumenty za i przeciw „Kara śmierci jest w ciele politycznym tym, czym rak w ciele pojedynczego człowieka, z tą jedynie różnicą, że nikt do tej pory nie próbował uzasadniać konieczności istnienia raka”. Cam us „Rozważania o gilotynie” Zwolennicy kary śmierci odwołują się przede wszy...