Polityka - strona 20

Struktura organizacyjna przedsiębiorstw

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

Podstawowe pojęcia: Struktura organizacyjna - rozczłonkowanie i rozmieszczenie elementów składowych całości oraz powiązanie ich najprzeróżniejszymi relacjami (więziami) zachodzącymi między nimi, charakterystycznymi dla danej organizacji (instytucji). Str uktura to budowa wewnętrzna jakiejś całości ...

Struktury formalne i nieformalne w organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Struktury formalne i nieformalne w organizacji Struktura organizacyjna oznacza sposób, w jaki się dzieli, grupuje i koordynuje działalność organizacji w rozumieniu wzajemnych stosunków między kierownikami i pracownikami, kierownikami i kierownikami, pracownikami i pracownikami. Schematy organizacyj...

Struktury organizacyjne - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

STRUKTURY ORGANIZACYJNE Podział struktur ze względu na: • więzi organizacyjne : rodzaj stosunków między częściami organizacji (Iudźmi i składnikami zasobów rzeczowych) mających wpływ na powodzenie organizacji; • rozpiętość kierowania

System zarządzania kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Co to jest system zarządzania kadrami? Kadry występują w zarządzaniu przedsiębiorstwem w podwójnej roli: jako podmiot i jako przedmiot zarządzania. Jako podmiot mają obowiązek forsować interes przedsiębiorstw Jako przedmiot forsują własne interesy, a więc system zarządzania kadrami w przedsiębiorst...

Tablice polityczne.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

656 APPENDIX A STATISTICAL TABLES AND CHARTS Table IV Percentage Points  t ␣,␯ of the  t -Distribution ␣ ␯ .40 .25 .10 .05 .025 .01 .005 .0025 .001 .0005 1 .325 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 127.32 318.31 636.62 2 .289 .816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.089 23.326 31.598 3 .277 .765 1.6...

Hubble Telescope Catches Superfast Runaway Star

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Hubble Telescope Catches Superfast Runaway Star A Hubble picture shows the runaway star, with a dotted arrow indicating its direction of motion. for National Geographic News Published May 11, 2010 A stellar speed demon racing away from its home may be a never before seen type of runaway star , ast...

Kręgi kulturowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1820

W XX wieku podjęto wiele prób wyróżniania cywilizacji współczesnych i starożytnych. Nie udało się stworzyć jednej klasyfikacji cywilizacji świata, ponieważ poszczególne cywilizacje ewoluowały w ciągu wieków. Żadna z cywilizacji nie jest wewnętrznie jednorodna. A . Toynbee wyróżnił 21 wielkich cyw...

Kulturowy aspekt przestrzeni wobec wieloznaczności jej pojmowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

Elżbieta Orłowska (UWr) i Dobiesław Jędrzejczyk (UW) Kulturowy aspekt przestrzeni wobec wieloznaczności jej pojmowania „Kultura dodaje do cywilizacji naukę i sztukę; a te są, zdaniem Humboldta - mediami kształcenia we właściwym sensie” (Schnaedelbach 1995) Wprowadzenie Pojęcie przestrzeni jest...

Pielgrzymki w islamie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Pielgrzymki w islamie ( fragment książki prof. Antoniego Jackowskiego z Zakładu Geografii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego) Choć islam pojawił się dopiero w VII w. n.e., to swymi korzeniami sięga w tradycje religijne dawnej Arabii. Stąd też omówienie zjawiska pielgrzymek w tej wielkiej religi...