Polityka - strona 19

Proces rekrutacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Istnienie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest uzależniony w dużym stopniu od doboru kadr - działań mających na celu pozyskanie odpowiednich ludzi i właściwe obsadzenie wolnych stanowisk. Dobór powinien więc zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, z odpowiednimi kwalifikacjami w określonym wymia...

Proces rekrutacji pracowników - Rynek pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

REKRUTACJA Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję. Wyróżniamy rekrutację: rekrutację ogólną, rekrutację segmentową. Rekrutacja ogólna jest najbardziej odpowiednia, gdy pragniemy przyciągnąć kandydatów na operacyjne ...

Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna - Nabycie firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa STRESZCZENIE Mianem „restrukturyzacja przedsiębiorstwa” nazywamy zmiany radykalne, będące odpowiedzią kierownictwa przedsiębiorstwa na poważne zmiany w jego otoczeniu i/lub w jego wnętrzu. Celem restrukturyzacji jest poprawa efektywności...

Rola i zadania technicznej infrastruktury zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Rola i zadania technicznej infrastruktury zarządzania Infrastruktura - Podstawowe urządzenia i instytucje usługowe potrzebne do należytego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki. Technologia - konkretne zastosowanie wiedzy naukowej i technicznej do tworzenia, rozwijania i wytwarzania jakie...

Sterowanie w marketingu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Sterowanie: - jest to oddziaływanie mające na celu zapewnienie pożądanego przebiegu danego procesu. - jest to funkcja kierowania i regulacji przepływów materiałów, obejmująca cały cykl wytwarzania, począwszy od określenia zapotrzebowania na surowce aż do dostawy produktu finalnego. Wytwarzanie wy...

Polityka -pomoce na zajęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Węgielnica -2 sklejone ze sobą pryzmaty, gdzie jeden wskazuje lewą stronę a drugi prawą Optyka tradycyjna - nauka zajmująca się widzialną częścią światła, jest nauką o świetle i budowie przyrządów optycznych Według teorii falowej światło jest falą elektromagnetyczną, fala o tyle szczególna, że stan...

Polityka - kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Kolos: 1. na jaka czestotliwosc zmiana czestotliwosci o 100hz bedzie miala najwiekszy wplyw: + na wszystkie taki sam 2.pomiar IR +potrzeba sygnalu - do powierzchni betonowej odleglej od 5 do 30m(chyba minus bo czasem niby mozna lustrowym wykonywac pomiar bez lustra ale musi byc chyaba cos ustawion...

Tabele

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

A L 0,0 0,0 242,4 -402,7 42,4 -276,3 110,6 0,0 0,0 52,8 628,6 554,9 -395,7 205,3 -43,8 -113,9 -90,8 0,0 0,0 -31,0 0,0 0,0 -347,0 -94,0 -19,6 0,0 0,0 -163,1 72,8 -11,8 0,88762 -0,46058 -0,88762 0,46058 0,0222 P 0,0025 0 0 0 0 0 0 0 0,0025 0 0 0 0 0 ...

Sieć Płaska kątowo - liniowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330

Sieć Płaska kątowo-liniowa Odchylenie standardowe [mm]= 2,86 Obserwacje Odchyłki do modelu [cc][m] Uzgodnione obserwacje [g] [m] Odchylenia standardowe uzg. Obserwacji [cc] [mm] Przedział ufności na poziomie 1-α=0,95 [cc] [mm] -16,8 141,75974 50,47491 129,7205 -71,2 129,72164 27,43457...

Struktura organizacji - referat

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Źródła: Ricky w. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami” Witold Kieżun: „Sprawne Zarządzanie Organizacjami” - skrypt SHG Zbigniew Martyniak: „Organizacja i Zarządzanie - 60 problemów, teorii i praktyki” J.A.F. Stoner, Ch. Wenkel: “K...