Konstytucyjny system organów państwowych - strona 8

System ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Wysoczyńska
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2233

Dodatkowo poruszane są zagadnienia: adwokat, radca prawny, czas pracy sędziego, referanci i sądownicy, notariusz oraz kiedy można utracić tytuł adwokata. Notatka pozwoli przyswoić sobie materiał z zakresu systemu organów ochrony prawnej, a także odpowiednio przygotować się na test z tego prz...

Konstytucyjne zasady działania sądów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

KONSTYTUCYJNE ZASADY DZIAŁANIA SĄDÓW zasady organizacji sądownictwa: zasada dwuinstancyjności ( art. 176 ust. 1 ) → ( wymóg minimalny ) nakaz by w każdej sprawie była możliwość zwrócenia się do sądu wyższej instancji o zbadanie prawidłowości orzeczenia I inst ., a na mocy art. 236 ust. 2 dot. też s...

Konstytucyjne zasady prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jan Skoneczny
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Konstytucyjne zasady prawa administracyjnego (nie należy, żeby było dużo, niejednoznacznych przymiotników), (sądy wydają różne orzeczenia to tej samej ustawy) Zasady ogólne prawa administracyjnego: Zasady ogólne są to pewne reguły - dyrektywy o charakterze ogólnym, mając podstawowe znaczenie dla l...

Skrypt przedegzaminacyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jan Skoneczny
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Konstytucja - szczeg. Ustawa zasadn. Okreslajaca podst prawa i wolności obywat. Oraz podst ustroju państwa. Najwazn akt prawny w państwie. Funkcje konstytucji: 1)oranizatorska,    2)porzadkowa 3)stabilizujaca      4)integracyjna 5)ograniczajaca     6)wychowawcza   Szczeg moc konst polega na: ...

Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jan Skoneczny
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1036

USTRÓJ POLITYCZNY WIELKIEJ BRYTANII Specyficzną cechą ustroju Wielkiej Brytanii jest brak konstytucji w znaczeniu formalnym (konstytucji spisanej). Zamiast tego, o ustroju państwa stanowi konstytucja w sensie materialnym, to znaczy ogół norm i zasad dotyczących wykonywania władzy. Prawo konstytucyj...