Historia społeczna Europy - strona 6

Historia społeczna europy-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

1. państwa założycielskie EWWiS EWWiS - Wspólnota została powołana w Traktacie Paryskim, (18 kwietnia 1951) podpisanym przez 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy; 2. państwa posiadające broń jądrowa przed 1970 4...

Historia społeczna europy-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

1. Wymień zasady zachowania co do Niemiec ["4-D"]: demilitaryzacja, demonopolizacja, denazyfikacja, demokratyzacja 2. Wymień 5 sekretarzy ONZ: Ban Ki-Mun, Kofi Annan, Boutros Bo...

Historia społeczna europy-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 504

1. Wymień zasady zachowania co do Niemiec ["4-D"]: demilitaryzacja, demonopolizacja, denazyfikacja, demokratyzacja 2. Wymień 5 sekretarzy ONZ: Ban Ki-Mun, Kofi Annan, Boutros Bo...

Historia społeczna europy-pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Otwarte: 1. cztery cechy liberalizmu, 2. trzy rodzaje pieniędzy międzynarodowych, 3. trzy org terrorystyczne działające od 1960 r., 4. sposoby gospodarowania przez wielką własność w XIX w. (słowo w słowo :/) 5. pięć państw powstałych w latach 1850- 1910 6. siedem orientacji politycznych w XIX w. 7. ...

Pytania na egzamin - Prądy ideologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

1) W jakich państwach wybuchła rewolucja 1917-1921 - Rosja - Niemcy - Węgry 1) założyciele EWWiS na mocy Traktatu Paryskiego (18 kwietnia 1951) EWWiS powołały: - Belgia - Francja - Holandia - Luksemburg - RFN - Włochy (w Traktatach Rzymskich (1 stycznia 1958) powołała do życia Euratom i...

Pytania z egzaminu z HSE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

definicje: liberalizm i pieniądz państwa założycielskie Unii Zachodniej środki przesyłania (czy coś takiego) energii główne źródła przekazu informacji w dwudziestoleciu międzywojennym wg. podmiotowości wymień typy związków zawodowych wymień konferencje dotyczące ładu europejskiego po II wojnie ...

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-Referat HSE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1953

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33 Największa depresja ekonomiczna ,zapoczątkowana w USA, która później rozprzestrzeniła się na wszystkie kraje- z wyjątkiem ZSRR, oraz objęła wszystkie dziedziny gospodarki tj. finanse, przemysł, rolnictwo, handel, transport, rynek pracy Zjawisko to zostało zapocząt...

Historia społeczna europy-Sylwetki

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

ADENAUER KONRAD (1876-1967) niem. polityk, działacz chrześc.-demokr., prawnik; od 1906 czł. partii Centrum; 1917-33 nadburmistrz Kolonii, od 1920 przewodn. prus. Rady Państwa; po dojściu A. Hitlera do władzy niechętny rządom nazistów, 1933 zwolniony ze wszystkich stanowisk, 1944 przejściowo areszto...

Historia Społeczna Europy - Okres wojen światowych i rewolucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 224

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: generatory zmian, przyczyny załamania równowagi systemu wiedeńskiego, kto miał interes w wywołaniu wojny, I wojna paneuropejska, strategia wojenna, plany i strategie wojenne, wojna n...