Historia społeczna Europy - strona 5

Geneza rewolucji przemysłowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1757

Temat V a: Geneza rewolucji przemysłowej. Plan wypowiedzi: 1.Wstęp: Czas : od połowy XVIII do połowy XIX wieku - charakter umowny Miejsce : Anglia, a następnie inne kraje (Francja, Belgia, USA) 2. Pojęcie rewolucji przemysłowej : „gruntowne zmiany w stosunkach społecznych i ekonomicznych, za...

I wojna światowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

Układy sił zbrojnych ulegały ciągłym zmianom. Jeszcze przed I Wojną Światową zaczęły kształtować się dwa przeciwne sobie bloki militarne. Jeden z nich dotyczył państw należących do Trójprzymierza , które podczas wojny określone zostały mianem

Indoktrynacja narodów - partia, propaganda

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

HSE 12B „Indoktrynacja narodów (partia, propaganda, kultura, gospodarka). ” Indoktrynacja to proces oparty na propagandzie w celu wpajania określonych „jedynych słusznych” ideologii, poglądów, przekonań. Komunistyczna propaganda zaczęła być wprowadzana w krajach bloku wschodniego, czyli w Polsce...

Historia społeczna - Irlandia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Irlandia 1541 - Henryk Tudor proklamowany królem Irlandii. 1652 - Cromwell akt zasiedlenia. 1691 - Irlandia ostatecznie ujarzmiona. Traktowana jako kolonia, zakaz eksportu poza Anglią, nie może nic importować. 1771 - zezwolenie dla katolików na zawieranie umów dzierżawnych, mogą zajmować niższe...

Ekonomia historyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

HSE: definicja rynku - oznacza najczęściej miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji. 1. rynek - w ekonomii, abstrakcyjne pojęcie określające miejsce dokonywania transakcji 2. rynek - w urbanistyce, miejsce handlu miejskiego, obecnie często główny plac miejski ...

Historia społeczna europy - konspekt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1932

Skrócony opis przedmiotu Historia społeczna Europy XIX - XX wiek. Zagadnienia warunkujące postęp, czynniki zmieniające środowisko społeczne Europejczyków, wpływ zmieniających się postaw społeczeństwa na życie społeczne , zmieniające się ...

Historia władzy w europie-notatki z wykładów

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

HSE: definicja rynku - oznacza najczęściej miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji. 1. rynek - w ekonomii, abstrakcyjne pojęcie określające miejsce dokonywania transakcji 2. rynek - w urbanistyce, miejsce handlu miejskiego, obecnie często główny plac miejski ...

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33 Największa depresja ekonomiczna zapoczątkowana w USA, która później rozprzestrzeniła się na wszystkie kraje - z wyjątkiem ZSRR oraz objęła wszystkie dziedziny gospodarki. Zjawisko to zostało zapoczątkowane w felerny ...

Kryzys kubański 1962-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

Kryzys kubański 1962: * blokada morska wyspy 22.10.1962; Amerykanie w celu powstrzymania ZSRR * 16.10.1964 - Chruszczow zrezygnował z funkcji premiera i I sekretarza PLAN GWIEZDNYCH WOJEN - plan budowy systemu obrony przed rakietami balis...

Historia społeczna Europy-program przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2079

Warszawa, 2012.10.01. RAMOWY PROGRAM PRZEDMIOTU Przedmiot: Historia społeczna Europy Rodzaj studiów: Dzienne i Wieczorowe Licencjackie Studia Europeistyki Forma zajęć: ćwiczenia (30 godz.) Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny na po...