Wstęp do prawoznawstwa - strona 21

Wykład z prawoznastwa - religia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Religia W niektórych państwach obowiązuje specyficzny rodzaj prawa - „prawo religijne”, państwo podporządkowuje się zasada danej religii, np. w krajach muzułmańskich, jednakże nie wszystkie gałęzie prawa są jednakowo ściśle związane z religią. ...

Teorie fikcji - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Teorie fikcji - osoba prawna jako realny podmiot prawa nie istnieje (nie istnieje tak jak człowiek, jako osoba fizyczna), osoba prawna jest fikcją, personalizacją pewnej dziedziny życia zbiorowego, traktowana tak, jak gdyby działała jakaś osoba, odrębna od innych podmiotów prawa. ...

Teorie kolektywu obiektywnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

teorie kolektywu obiektywnego - każda osoba prawna jest kolektywem osób, osoby prawne są więc bytem istniejącym realnie, a nie fikcjami; jedni kolektyw widzą w osobach destynariuszy korzystających z zakładu, inni w grupie składającej się z założyciela i późniejszych

Przepisy abstrakcyjne i konkretne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Przepisy abstrakcyjne i konkretne Przepis abstrakcyjny - to taki przepis, który normuje zachowania powtarzalne w rodzajowo określony sposób. Przepis konkretny - taki, który adresatowi (oznaczonemu indywidualnie lub generalnie) wyznacza w wyróżnionych okolicznościach jednorazowe zachowanie się. ...

Przepisy generalne i indywidualne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Przepisy generalne i indywidualne Przepisy generalne - jego adresaci są określani nazwą generalną. Przepisy indywidualne - adresat został określony nazwą indywidualną. W podziale tym jedynym kryterium branym pod uwagę jest sposób oznaczenia adresata. ...

Wykładnia literalna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Wykładnia literalna, dosłowna (interpretatio declarativa) - ma miejsce wtedy, gdy spośród różnych znaczeń uzyskanych za pomocą odmiennych dyrektyw interpretacyjnych, wybrane zostaje to rozumienie, które zostało ustalone za pomocą dyrektyw językowych . ...

Struktury jednoelementowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Struktury jednoelementowe Niektórzy autorzy określoną wypowiedź nazywają normą prawną, jeżeli tylko wskazuje ona sposób należytego postępowania, np. „nie kradnij”, „nie zabijaj” itp. ...

Teorie substratu - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Teorie substratu - cechą wspólna tych teorii jest to, że starają się udowodnić, że osoba prawna istnieje realnie: ...