Wstęp do prawoznawstwa - strona 16

Koncepcje pozytywistyczno - prawne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

Koncepcje pozytywistyczno - prawne : prawo to taki zespół norm postępowania, który pochodzi od kompetentnych organów państwa prawo pozytywne realizacja norm jest usankcjonowana przymusem państwowym tetyczne uzasadnienie obowiązywania pr...

Koncepcje prawa natury - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

Koncepcje prawa natury : istnieją normy postępowania niezależne od przepisów prawa stanowionego - normy absolutne normy prawa obowiązują niezależnie od woli prawodawcy są elementarne normy czy wartości moralne, które powinny być realizowane w każdym prawie prawo pojmowane jest jako zbiór norm bą...

Koncepcje realistyczne i normatywne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

KONCEPCJE REALISTYCZNE = prawo jest zespołem faktów psychicznych (czy społecznych) związanych z określonymi normami ~~koncepcja Leona Petrażyckiego - psychologiczna koncepcja prawa prawo jest pewnym przeżyciem psychicznym o charakterystyce emocjonalnej emocje prawne - charakterystyka dwustronna ~...

Kwalifikacja faktów prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

KLASYFIKACJA FAKTÓW PRAWNYCH Fakty prawne: okoliczności, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego. Podział: Zdarzenia Zachowania Ad 1 - Zdarzenia Zdarzenia są od człowieka niezależne (np. śmierć człowieka - w jej wyniku ulegnie modyfikacji prawny między człowiekiem a zakł...

Kwalifikacja zachowań - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Kwalifikacja zachowań Norma prawna może rożnie kwalifikować zachowania określone w dyspozycji. Podstawowy podział zachowań regulowanych przez Prawo: Nakaz może przybrać dwie formy: Nakaz obejmujący tylko jeden typ zachowań, do którego bez narażenia na konsekwencje prawne nie można się uchylić. Np...

Osoba prawna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

OSOBA PRAWNA to twór organizacyjny, jednostka organizacyjna, która przez normę prawną została wyposażona w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, np. Korona, Skarb Państwa ), municypium, spółki kupieckie. Osobami prawnymi są np.: Skar...

Podział przepisów prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1694

Podział przepisów prawnych: I. z punktu widzenia ich stosunku do konstrukcji normy prawnej: a) kompletne ( zawierają wszystkie elementy co najmniej jednej normy ), b) niekompletne ( nie zawierają wszystkich elementów ) PRZEPIS ODSYŁAJĄCY sensu largo to taki, który odsyła do innych przepisów prawa...

Podział reguł prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Podział reguł prawnych: 1. ze względu na adresata: a) opierając się na językowym sformułowaniu reguły ( podział pierwotny ) - ogólne ( adresatem jest np. "osoba pełnoletnia" ) - jednostkowe ( adresatem jest np. "Jan Kowalski, ur. 24.04.1955" ) b) podział wtórny: - adresat j...

Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa Przestrzeganie prawa jest zachowaniem adresata normy prawnej zgodnym z treścią dyspozycji tej normy w warunkach określonych w hipotezie. Stosowanie prawa - jest sformalizowanym działaniem kompetentnych organów władzy publicznej polegającym na podejmowaniu ...