Wstęp do prawoznawstwa - strona 15

Dogmatyka prawa jako nauka - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Czy dogmatyka prawa jest nauką ? apogeum tych rozważań w II poł. XIX w. Julius Herman von Kirchmann dnia 7 maja 1847r. wygłosił w Berlinie wykład pt. „ O braku wartości jurysprudencji jako nauki ” , czym otworzył dyskusję o naukowości pra...

Dodatkowe typy środków argumentacyjnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

dodatkowe typy środków argumentacyjnych: 1. Reguły Inferencyjne to logiczne lub quasi- logiczne zasady wnioskowań, akceptowane i szeroko wykorzystywane w odniesieniu do prawa. a) wnioskowanie a fortiori ( z silniejszego ): - a maiori ad minus ( z większego na mniejsze )- jeżeli wolno coś większeg...

Dogmatyka prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

Dogmatyka prawa - rozważania o prawie mogą być prowadzone : = de lege lata - rozważania o prawie aktualnie obowiązującym = de lege ferenda - zagadnienia krytyki i usprawniania prawa; postulaty pod adresem prawa, np. Jak zmienić prawo ? C...

Dowody - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

DOWODY Przedmiotem dowodu są fakty mające dla celu rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie Dowodzić można wyłącznie twierdzenia o faktach sprawy Prawnicy nie dowodzą lecz uzasadniają twierdzenia o faktach sprawy Fakty notoryjne - wydarzenia znane : historyczne Fakty znane z urzędu - kiedy spra...

Gwarancje państwa prawnego i demokratyczne państwo prawne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 980

Gwarancje państwa prawnego Gwarancje materialne - czyli takie zorganizowanie życia społecznego w państwie, który uczyni naruszenie prawa przez państwo mało prawdopodobne lub zminimalizuje jego zasięg. Gwarancje formalne(instytucjonalne) - wyraża się w istnieniu mechanizmów kontroli nad przestrzegani...

Ideologia stosowania prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1085

IDEOLOGIA STOSOWANIA PRAWA to całokształt postulatów i ocen, które wskazują, w jaki sposób organ stosujący prawo powinien podejmować swoje decyzje: ideologia związanej decyzji stosowania prawa ( decyzja sądowa jest całkowicie wyznaczona przez ustawę ), 2. ideologia swobodnej decyzji stosowania pra...

Instytucja prawna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Instytucja Prawna to zbiór norm prawnych wyodrębniony w jedną funkcjonalną całość ze względu na to, że w sposób wyczerpujący reguluje jakiś dostatecznie ważny typ stosunków międzyludzkich ( np. instytucja małżeństwa, hipoteki ). - Normy N1 i N2 są ABSTRAKCYJNIE SPRZECZNE, jeżeli przy tych samych hi...

Język naturalny i sztuczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Język naturalny Jest to język, którym się posługujemy, jest to język etniczny. Język sztuczny Jest to język zaprojektowany sztucznie. Język naturalny powstał w sposób spontaniczny. Najlepszym przykładem języka sztucznego jest język esperan...

Klasyfikacja nauk prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

Klasyfikacja nauk prawnych: - nauki humanistyczne wyodrębnia się w ramach nauk społecznych zajmują się kulturowymi wytworami człowieka (sztuka, literatura, prawo ) prawo - wytwór człowieka funkcjonującego w danej kulturze poetycka definicja kultury Gustava

Kompetencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Kompetencja Istotą kompetencji jest upoważnienie przyznane pewnemu podmiotowi do dokonania określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje powstanie po stronie innego podmiotu obowiązku określonego zachowania się. Na kreślenie kompetencji s...