Wstęp do prawoznawstwa - strona 14

Wykładnia językowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Wykładnia językowa Wykładnia językowa - polega na ustaleniu znaczenia i zakresu wyrażeń tekstu prawnego ze względu na język, w którym zostały sformułowane. Najbardziej charakterystyczne dyrektywy: Gdy w systemie prawnym wiążąco ustalono znaczenie określonych zwrotów prawnych, to należy używać ich w...

Wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej Powszechnie obowiązująca moc wykładni prawa polega na tym, że wszyscy adresaci interpretowanego przepisu są związani znaczeniem tego przepisu, ustalonym (narzuconym) przez interpretatora: wykładnia autentyczna - mamy z nią do czynienia wtedy, gdy interpret...

Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej Ograniczona moc obowiązująca wykładni prawa polega na tym, że znaczeniem interpretowanego przepisu, ustalonym przez interpretatora, nie są związani wszyscy adresaci, ale tylko niektórzy. Wykładnia ta może być dokonywana bądź to przez uprawnione do tego podmiot...

Wykładnia pozajęzykowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Wykładnia pozajęzykowa Wykładnia pozajęzykowa - terminem tym obejmowane są zagadnienia różnego rodzaju, w literaturze występują zazwyczaj dwie grupy: wykładnia celowościowa (teleologiczna) i wykładnia systemowa (systematyczna) , wyróżniana bywa też wykładnia funkcjonalna. Wykładnia celowościowa - p...

Zasady systemu prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Zasady systemu prawa Zasady systemu prawa - pojmowane jako reguły, które posiadają charakter zasadniczy (…) … z nigdzie w tekstach prawnych nie wyrażonych założeń czy zasad ustroju, z treści stosunków społecznych. Przepisy uznaniowo ocenian...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Zdolność prawna - jest rozumiana jako możliwość posiadania praw (uprawnień) i obowiązków (w dziedzinie prawa cywilnego, dlatego, że nadawana jest mocą przepisów tego właśnie działu prawa). Pojęcie to nie będzie się pokrywało z pojęciem „podmiotowości...

2 sposoby ujęcia systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

2 sposoby ujęcia systemu prawa: 1)pionowe 2)poziome Pionowe: -prawnicy nie odwołują się do treści norm, ale co do tego kto i w jakiej formie daną normę ustanowił. -ustanowienie hierarchii norm prawnych opartej na powiązaniach kompetencyjnych. Norma wyższa stanowi podstawę obowiązywania ( i oczy...

Aspekt zewnętrzny obowiązywania i wewnętrzny obowiązywania - wykład...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

I. Aspekt zewnętrzny obowiązywania - z punktu widzenia socjologii w ujęciu behawioralnym (empirystycznym) to że prawo jest przestrzegane znaczy że obowiązuje. Jest to teoria nieprzydatna dla prawników. - Prawo tworzone przez człowieka (pozytywne) jest odbiciem prawa naturalnego i obowiązuje jeśli j...

Charakterystyka metodologiczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Charakterystyka metodologiczna: Nauka pojmowana w dwóch sensach: pragmatycznym - czynnościowym - proces uczenia się apragmatycznym - wynik czynności - rezultat procesu zdobywania wiedzy, zbiór twierdzeń - zdań, które spełniają określone wymagania : zdanie należycie uzasadnione zdanie w odpowiedn...

Cywilne nieposłuszeństwo - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

CYWILNE NIEPOSŁUSZEŃSTWO to idea naruszenia przez obywateli niesprawiedliwego prawa pozytywnego bez użycia przemocy 2. koncepcja pozytywizmu prawniczego - separacja obowiązywania prawa i moralności. W społeczeństwie współistnieją trzy...