Publiczne prawo gospodarcze - strona 19

note /search

Pojęcie przedsiębiorcy według UPNPR

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Pojęcie przedsiębiorcy według UPNPR przedsiębiorcy - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a ta...

Pojęcie przedsiębiorcy według UZNK

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Pojęcie przedsiębiorcy według UZNK Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. ...

Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego według ustawy o przedsiębiorstwac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 189

Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego według ustawy o przedsiębiorstwach państwowych Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo państwowe jest - samodzielnym, - samorządnym - samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. Przedsiębiorstwo państwowe uzyskuje osobowość p...

Działalność w systemie konsorcyjnym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Działalność w systemie konsorcyjnym Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20 % wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci...

Pojęcie porozumienia dystrybucyjnego według UOKIK

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Pojęcie porozumienia dystrybucyjnego według UOKIK porozumienia dystrybucyjne- rozumie się przez to porozumienia zawierane między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży; ...

Pojęcie zamawiającego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Pojęcie zamawiającego należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy ...

Gospodarka komunalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: gospodarka komunalna, zadania własne, działalność gospodarcza, użyteczność publiczna, ceny, opłaty, zadania zlecone, gmina...

Ochrona konkurencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: konkurencja, urząd ochrony konkurencji i konsumenta, prezes UOKiK, Komisja Europejska, prawo europejskie, prawo gospodarczej...