Publiczne prawo gospodarcze - strona 18

note /search

Konwalidacja złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

Konwalidacja złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Wniosek złożony z naruszeniem przepisów lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o z...

Reforma modelu planowania centralnego w PRL w ustawie o planowaniu spo...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Reforma modelu planowania centralnego w PRL w ustawie o planowaniu społeczno-gospodarczym w 1982. Plany miały być przygotowywane samodzielnie przez przedsiębiorstwa. Natomiast plany wieloletnie (5letnie) miały być uchwalane przez Sejm Zlikwidowano wskaźniki dyrektywalne. Ustawa zawierała pojecie u...

Pojęcie porozumienia według UOKIK - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Pojęcie porozumienia według UOKIK porozumienia: a)  umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, b)  uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lu...

Rejestry działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Rejestry działalności gospodarczej Status prawny przedsi ę biorcy nabywa si ę przez uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (dot. osób fizycznych). Istniej ą ce w Polsce rejestry przedsi ę biorców to m.in.: KRS, EDG, rejestr działalności regulowa...

Gospodarka w Konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: konstytucja gospodarcza, społeczna gospodarka rynkowa, solidarność, wolność gospodarcza, ograniczenie działaln...

Przedsiębiorca w polskich ustawach

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca prawo publiczne, gmina...

Reglamentacja w gospodarce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koncesja, zezwolenia, działalność regulowana, licencja, decyzja uznaniowa ...

Przedsiębiorcy zagraniczni

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: osoba zagraniczna, przedstawicielstwo, umowa międzynarodowa, działalność gospodarcza, prawo gospodarcze, przedsiębiorca ...

Podmioty uprawnione do wnoszenia roszczeń według UPNPR

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Podmioty uprawnione do wnoszenia roszczeń według UPNPR 1) Rzecznik Praw Obywatelskich; 2) Rzecznik Ubezpieczonych; 3) krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów; 4) powiatowy (...